Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MouseOn - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Określenie, czy kursor myszki znajduje się nad Pmg obiektem. Można zastosować do wyróżnienia Pmg obiektu, nad którym znajduje się kursor myszki.
Składnia:
Boolean MouseOn
Wołanie:
b = oItem.MouseOn
Wartości:
true - kursor myszki znajduje się nad obiektem
false - kursor myszki jest poza obiektem
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Właściwość zwraca wartość true także w przypadku obiektu niewidzialnego. Zatem ta właściwość może w Pmg obiekcie wpływać nie tylko na wygląd, lecz także na widoczność obiektu.
 
Właściwość ta nie działa w Web panelach

Właściwość ta nie działa w objekcie: PmgRoot.

 
Podczas zmiany tej właściwości zostanie wywołane zdarzenie onModeChange.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice