Update cookies preferences
Promotic

MouseOn - właściwość obiektu PmgObject

Opis:
Określenie, czy kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem.
Można zastosować do wyróżnienia Pmg obiektu, nad którym znajduje się kursor myszki.
Składnia:
Boolean MouseOn
Wartości:
true - kursor myszki znajduje się ponad Pmg obiektem
false - kursor myszki jest poza obiektem
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość zwraca wartość true także w przypadku obiektu niewidzialnego. Zatem ta właściwość może w Pmg obiekcie wpływać nie tylko na wygląd, lecz także na widoczność obiektu.

Właściwość ta na razie nie działa w Web panelach
Właściwość ta nie działa w objekcie: PmgRoot.

Podczas zmiany tej właściwości zostanie wywołane zdarzenie onModeChange.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
var bMouseOn = oObject.MouseOn;
© MICROSYS, spol. s r.o.