Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MouseOn - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem. Lze použít k odlišení Pmg objektu, nad nímž se nachází kurzor myši.
Syntaxe:
Boolean MouseOn
Volání:
b = oItem.MouseOn
Hodnoty:
true - kurzor myši je nad objektem
false - kurzor myši není nad objektem
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vlastnost vrací hodnotu true i v případě neviditelného objektu. Tato vlastnost tedy může v Pmg objektu řídit nejenom změnu vzhledu, ale i viditelnost objektu.
 
Tato vlastnost není funkční ve Web obrazech

Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmgRoot.

 
Při změně této vlastnosti je vyvolána událost onModeChange.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice