Promotic

MouseOn - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Identifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem.
Lze použít k odlišení Pmg objektu, nad nímž se nachází kurzor myši.
Syntaxe:
Boolean MouseOn
Hodnoty:
true - kurzor myši je nad Pmg objektem
false - kurzor myši není nad Pmg objektem
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Vlastnost vrací hodnotu true i v případě neviditelného objektu. Tato vlastnost tedy může v Pmg objektu řídit nejenom změnu vzhledu, ale i viditelnost objektu.

Tato vlastnost zatím není funkční ve Web obrazech
Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmgRoot.

Při změně této vlastnosti je vyvolána událost onModeChange.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
var bMouseOn = oObject.MouseOn;
© MICROSYS, spol. s r.o.