Promotic

ShowMenu - metoda objektu PmgObject

Popis:
Otevře lokální menu Pmg objektu.
Syntaxe:
Empty ShowMenu()
Poznámka:
Standardně se lokální menu vyvolá automaticky po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem (nebo i levého tlačítka nebo klávesou mezera - pokud je nastaven konfigurátor "Lokální menu otevřít i na levé tlačítko myši"). Tehdy není potřeba volat tuto metodu.
Tato metoda lze volat pro nestandardní otevírání menu, například pokud je potřeba otevřít menu kliknutím myši jen do určité oblasti Pmg objektu, atd.

Lokální menu Pmg objektu lze vytvořit vyplněním událostí: onMenuFill a onMenuSelect (viz Příklad v popisu objektu AddMenu).

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
oObject.ShowMenu();

Historie:
Pm8.03.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.