Promotic

Pozice - karta objektu PmgObject

Popis:
Nastavení pozice (x,y) Pmg objektu, jeho délky a výšky (Dx,Dy) (v pixelech).
Tato karta se svými konfigurátory je společná pro všechny Pmg objekty kromě: PmgRoot.
Konfigurátory:
XPozice levého horního rohu Pmg objektu v obrazu relativně k ose X. 0 je levý horní roh obrazu. Pokud editovaným Pmg objektem je objekt vložený do jiného Pmg objektu, pak 0 je levý horní roh rodičovského Pmg objektu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti X a IniX.
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgPrototype.
YPozice levého horního rohu Pmg objektu v obrazu relativně k ose Y. 0 je levý horní roh obrazu. Pokud editovaným Pmg objektem je objekt vložený do jiného Pmg objektu, pak 0 je levý horní roh rodičovského Pmg objektu.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Y a IniY.
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgPrototype.
DxŠířka Pmg objektu (v pixelech).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Dx a IniDx.
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgInstance.
DyVýška Pmg objektu (v pixelech).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Dy a IniDy.
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgInstance.
Se změnou velikosti nadřízeného objektu má tento objekt:Tyto položky jsou viditelné pouze pokud objekt je vnořený do jiného. Nastavení má vliv pouze při změnách ve vývojovém prostředí, ne v runtime.
PoziceTento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgPrototype, PmgInstance.
neměnit pozici - Pmg objekt nebude měnit pozici.
změnit pozici levého horního rohu - Levý horní roh Pmg objektu se bude přiměřeně měnit se změnou velikosti nadřízeného Pmg objektu.
změnit pozici středu objektu - Střed Pmg objektu se bude přiměřeně měnit se změnou velikosti nadřízeného Pmg objektu.
VelikostTento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgPrototype, PmgInstance.
neměnit velikost - Pmg objekt nebude měnit velikost.
změnit velikost Dx,Dy - Oba rozměry Pmg objektu se budou přiměřeně měnit se změnou velikosti nadřízeného Pmg objektu.
změnit pouze velikost Dx - Šířka Pmg objektu se bude přiměřeně měnit se změnou velikosti nadřízeného Pmg objektu.
© MICROSYS, spol. s r.o.