Promotic

Objekt PmgInstance (Instance)

Popis:
Tento objekt představuje instanci objektu PmgPrototype (vzoru). Při otevření obrazu se do něj automaticky nakopíruje obsah prototypu. Fungování konceptu prototypů a instancí (včetně parametrů) je podrobně vysvětleno v popisu PmgPrototype.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:

nemá

Události:

nemá

Konfigurační karty:
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
InstanceVlastnosti instance.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiInstance -> PmgInstance
Pm8.03.24: Konfigurátory "Objekt ZAKÁZÁN v runtime atd. přesunuty z prototypu do instance. Lze tak nyní zakázat každou instanci zvlášť.
Pm8.03.11: Oprava vyhodnocování makro výrazu $.par v Pmg objektech PmgInstance a PmgPrototype.
Pm8.02.09: Opravená chyba: Nešel obraz přeložit pokud byl objekt PmgInstance v dalším objektu PmgInstance.
Pm8.02.08: Opravená chyba: V editoru obrazu se špatně vykreslovala jeho pozice pokud byl objekt zanořený do jiného objektu.
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.