Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgInstance (Instance)

Popis:
Tento objekt představuje instanci objektu PmgPrototype (vzoru). Při otevření obrazu se do něj automaticky nakopíruje obsah prototypu. Fungování konceptu prototypů a instancí (včetně parametrů) je podrobně vysvětleno v popisu PmgPrototype.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:

nemá

Konfigurační okna:
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Instance Vlastnosti instance.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiInstance -> PmgInstance
Pm8.03.24: Konfigurátory "Objekt ZAKÁZÁN v runtime módu atd. přesunuty z prototypu do instance. Lze tak nyní zakázat každou instanci zvlášť.
Pm8.03.11: Oprava vyhodnocování makro výrazu $.par v Pmg objektech PmgInstance a PmgPrototype.
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice