Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgMeterBox (Měřič ručkový s nadpisem)

Popis:
Tento objekt je zastaralý (ale funkční). Lepší je použít objekt PmgCanvas a jeho předkonfiguraci Předkonfigurace "Kruhový měřič".
 
Objekt slouží pro zobrazení hodnoty měřené veličiny analogovým měřícím přístrojem (pomocí ručky se stupnicí).
 
Tento objekt není funkční ve Web obrazech. Viz Web obrazy.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgBox.
Vlastnosti a metody:
Value Hodnota zobrazená výchylkou ručky měřícího přístroje
ValueMax Hodnota horní meze
ValueMin Hodnota dolní meze
Události:
onFocusIn Vyvolá se pokud objekt získá fokus
onFocusOut Vyvolá se pokud objekt ztratí fokus
onKeyPress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění klávesy klávesnice
onMenuFill Vyvolá se po stisknutí pravým tlačítkem myši nad Pmg objektem
onMenuSelect Vyvolá se při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onMousePress Vyvolá se po stisknutí nebo uvolnění levého tlačítka myši
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného Pmg objektu v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
Box Nastavení podkladové plochy Pmg objektu
Stupnice Nastavení pro zobrazení stupnice měřicích přístrojů
Meze Nastavení technologických a přístrojových mezí
Meter Vlastnosti měřiče.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiPanelMeter -> PmgMeterPane
Pm9.00.15: Změna názvu objektu: PmiPanelMeter, PmgMeterPane -> PmgMeterBox
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice