Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Blink - metoda objektu PmgObject

Popis:
Spustí/zastaví blikání Pmg objektu. Pokud je volána opakovaně, pak umožňuje měnit parametry blikání nebo blikání zastavit.
Syntaxe:
Empty Blink(Long nDelay, Long nPeriod)
Parametry:
nDelay(Long) Délka blikání
-1 - nekonečně dlouho
0 - neblikat = přestat blikat
větší než 0 - blikat po zadanou dobu v sekundách
nPeriod(Long) Perioda bliknutí. Je dána v násobku periody obnovy obrazu. Například 2 znamená, že bliknutí nastane každou druhou periodu obnovy obrazu.
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Tato metoda není funkční pro objekt: PmgRoot.
Příklad:
Spouští blikání na neomezenou dobu. Perioda bliknutí je v každém překreslení obrazu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
oItem.Blink(-1, 1);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice