Promotic

GetVarCount - metoda objektu PmgObject

Popis:
Vrací počet proměnných Pmg objektu.
Syntaxe:
Long GetVarCount()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgObject.Vars (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iVar, oVar;
var oRoot = pMe.Root;
var nCount = oRoot.GetVarCount();
for (iVar = 0; iVar < nCount; iVar++)
{
oVar = oRoot.Vars(iItem);
Pm.Debug(oVar.Name + ": " oVar.Value);
}

Historie:
Pm9.00.25: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.