Promotic

onMenuSelect - událost objektu PmgObject

Popis:
Událost je vyvolána při vybrání položky z lokálního menu Pmg objektu.
Událost lze použít například k ovládání Pmg objektu pomocí lokálního menu Pmg objektu, vyvoláváného pravým tlačítkem myši.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Name - (String) [pro čtení] Identifikátor vybrané položky menu. Tento identifikátor se definuje při přidávání položky metodou PmMenu.AddMenu.
Poznámka:
- Tato událost je vyvolána pouze pokud je zatržen konfigurátor "Ovládání povoleno".
- Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
- Tato událost není funkční pro objekt: PmgRoot, PmgActiveX.
Viz také:
- PmMenu (objekt)
Příklad:
Viz: Příklad v popisu objektu AddMenu
© MICROSYS, spol. s r.o.