Promotic

Objekt - karta objektu PmgObject

Popis:
Tato karta se svými konfigurátory je společná pro všechny Pmg objekty kromě: PmgRoot a PmgInstance.
Konfigurátory:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Typ objektuTyp Pmg objektu.
Cesta k objektuNázev objektu včetně celé cesty. Tento text lze vložit jako první parametr metody PmgObject.Items. Viz metoda GetPathName.
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgPrototype.
Textová editace objektuOtevře konfigurační okno "Textová editace objektu", ve kterém lze editovat nebo prohlížet obsah objektu v textové podobě.
ViditelnýUrčuje, zda Pmg objekt bude v runtime viditelný (a tedy i aktivní).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Visible.
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgRoot, PmgInstance.
Ovládání povolenoPokud je zatrženo, pak jsou funkční akce nad Pmg objektem jako například kliknutí myší, editace, atd. (přednastaveno).
Pokud není zatrženo, pak objekt (a jeho podobjekty) nezíská fokus a nebudou se proto vyvolávat události například: onFocusIn, onFocusOut, onKeyPress, onMousePress, onMenuFill, onButtonUp ...
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Enabled.
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgInstance.
Vykreslit pozadí pod objektemPokud je zatrženo, pak bude objekt vykreslován následujícím způsobem: nejprve bude vykresleno pozadí pod objektem (průhledná místa v Pmg objektu) a poté bude vykreslen samotný Pmg objekt. Je tedy nutno zatrhnout, pokud je při překreslování Pmg objektu nutno překreslit také pozadí pod ním.
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgRoot, PmgInstance.
Vykreslit orámování okolo objektu s fokusemPokud je zatrženo, pak se bude vykreslovat orámování (tenký obdélník kolem objektu) pokud objekt získá fokus.
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgRoot, PmgInstance.
Lokální menu otevřít i na levé tlačítko myšiPokud je zatrženo, pak lokální menu Pmg objektu lze otevřít stisknutím i levým tlačítkem myši nebo klávesou mezera. V jiném případě lze standardně lokální menu Pmg objektu otevřít pravým tlačítkem myši.
Lokální menu Pmg objektu lze vytvořit vyplněním událostí: onMenuFill a onMenuSelect (viz Příklad v popisu objektu AddMenu).
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgRoot, PmgInstance.
Parametry Pmg objektuSeznam a konfigurace uživatelem definovaných parametrů objektu.
Je to text ve formátu KeyVal.
Text rychlé nápovědy (tooltip)Zde se zadává text pro rychlou nápovědu (bublinkovou - tooltip), která se bude zobrazovat ve spuštěné aplikaci (pokud jsou splněny podmínky pro vyvolání tooltipu). To znamená, že pokud kurzor myši zůstane na sekundu nad daným Pmg objektem, pak se objeví menší okno obsahující zadaný text. Toto okno se po určité době (cca 15 sekund) samo zhasne.

- Text může mít i více řádků. Nový řádek se zadává klávesou Ctrl+Enter.
- Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ToolTip.
- Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
- Tento konfigurátor není dostupný pro objekty:
- PmgRasterImage objekt, který v objektu PmgRoot tvoří pozadí celého obrazu - viz konfigurátor "PmgRoot > Obraz".
Objekt ZAKÁZÁN ...Následující konfigurátory slouží pro zakázání zobrazení Pmg objektu v runtime při určitém druhu zobrazení.
Požadovaný druh zobrazení lze nasimulovat v nástrojové liště editoru grafiky, položka (Výběr režimu zobrazení).
Objekt ZAKÁZÁN v runtimePokud je zatrženo, pak Pmg objekt v runtime není použit. V tom případě nezáleží na nastavení následujících zákazových konfigurátorů.
Tento konfigurátor lze také měnit z kontextových menu: Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgRoot, PmgPrototype.
Objekt ZAKÁZÁN v lokálním obrazuPokud je zatrženo, pak Pmg objekt v runtime není použit při zobrazení v okně objektu PmaPanel.
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgRoot, PmgPrototype.
Objekt ZAKÁZÁN ve Web obrazuPokud je zatrženo, pak Pmg objekt v runtime není použit při zobrazení na Webu.
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgRoot, PmgPrototype.
Objekt ZAKÁZÁN při tiskuPokud je zatrženo, pak Pmg objekt v runtime není použit pro tisk obrazu.
Otevřený obraz lze tisknout uvnitř obrazu metodou PmgRoot.Print, zavřený obraz lze tisknout metodou PmaPanel.Print.
Tento konfigurátor není dostupný pro objekty: PmgRoot, PmgPrototype.
© MICROSYS, spol. s r.o.