Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Proměnné Pmg objektu

Proměnná Pmg objektu slouží jako pomůcka pro tvorbu uživatelsky přidaných vlastností Pmg objektu.
 
Proměnná je typu Objekt. Tento objekt má jedinou vlastnost:
ValueHodnota proměnné. Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Přístup k proměnné Pmg objektu je:
- metodou PmgObject.Vars. Například

oItem.Vars("MyVar").Value = 3.14

- pomocí identifikátoru #vars.

pMe.Items("/text1/#vars/MyVar").Value = 3.14

 
Proměnné jsou využívány například v datové vazbě "GP - Datová vazba na vlastnost Pmg objektu".
 
Proměnné lze vytvořit v libovolném Pmg objektu v kartě "Proměnné".
 
Proměnné mohou být následujících typů:
- String - zde v hodnotě lze zadat Makro výraz ($.text, $.par ..)
- Integer
- Double
- Boolean
- Barva - Textový řetězec typu RGB String
- Písmo - textový identifikátor písma, např. "PmMiddle"
 
Datová vazba v proměnných:
- V každé proměnné lze vytvořit datovou vazbu.
- Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.
 
Přednastavené proměnné v objektu PmgRoot:

V každém objektu PmgRoot jsou vždy dvě přednastavené proměnné:

- BackroundColor: Barva pozadí celého obrazu
- FocusColor: Barva obrysu který se vykreslí kolem vybraného Pmg objektu

Historie:
Pm8.03.16: Opravená chyba: Editor obrazů - V proměnné typu Boolean nešla založit datová vazba (padal editor obrazů).
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice