Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Proměnné Pmg objektu

Proměnná Pmg objektu slouží jako pomůcka pro tvorbu uživatelsky přidaných vlastností Pmg objektu.

Proměnná je typu Objekt. Tento objekt má jedinou vlastnost:
ValueHodnota proměnné. Vlastnost je určena pro čtení i zápis.


Přístup k proměnné Pmg objektu je:
- metodou PmgObject.Vars. Například
oItem.Vars("MyVar").Value = 3.14
- pomocí identifikátoru #vars.
pMe.Items("/text1/#vars/MyVar").Value = 3.14


Proměnné jsou využívány například v datové vazbě "GP - Datová vazba na vlastnost Pmg objektu".

Proměnné lze vytvořit v libovolném Pmg objektu v kartě "Proměnné".

Proměnné mohou být následujících typů:
- String - zde v hodnotě lze zadat Makro výraz ($.text, $.par ..)
- Integer
- Double
- Boolean
- Barva - Textový řetězec typu RGB String
- Písmo - textový identifikátor písma, např. "PmMiddle"


Datová vazba v proměnných:
- V každé proměnné lze vytvořit datovou vazbu.
- Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.


Přednastavené proměnné v objektu PmgRoot:
V každém objektu PmgRoot jsou vždy dvě přednastavené proměnné:
- BackroundColor: Barva pozadí celého obrazu
- FocusColor: Barva obrysu který se vykreslí kolem vybraného Pmg objektu

Historie:
Pm8.03.16: Opravená chyba: Editor obrazů - V proměnné typu Boolean nešla založit datová vazba.
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice