Promotic

Datová vazba GP - Datová vazba na vlastnost Pmg objektu - konfigurační okno

Popis:
Hodnota datové vazby GP je hodnota vlastnosti Pmg objektu nebo jeho implementačního podobjektu.
Konfigurátory datové vazby:
Pmg objektRelativní nebo absolutní cesta k Pmg objektu nebo jeho implementačnímu podobjektu (rozlišuje velká/malá písmena).
Cesta popisuje umístění objektu ve stromové struktuře vnořených Pmg objektů. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /. Na vnořený Pmg objekt se odkazuje jeho názvem. Na nadřízený Pmg objekt se odkazuje znaky .. . Absolutní cesta začíná znakem /, popisuje cestu k Pmg objektu od začátku stromové struktury. Relativní cesta začíná názvem vnořeného Pmg objektu nebo odkazem na nadřízený Pmg objekt znaky .. nebo odkazem na sebe sama ., popisuje cestu k jinému Pmg objektu relativně k sobě.
Na vnořený implementační podobjekt (který není typu PmgObject) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars). To znamená, že # adresace opouští strom Pmg objektů obrazu a začíná adresovat implementační podobjekty. Například "/text0/#vars/Teplota".
#vars - Zpřístupňuje proměnné Pmg objektu.
Na proměnnou Pmg objektu se tedy lze dostat dvěma způsoby:
1) Z Pmg objektu metodou Vars. Například pMe.Items("/text0").Vars("Teplota").Value
2) Zadáním cesty k Pmg objektu rozšířené o přístup k implementačnímu objektu pomocí #vars. Například pMe.Items("/text0/#vars/Teplota").Value
Poznámka! Způsob zadání cesty až ke konkrétní proměnné Pmg objektu lze použít v metodě PmgObject.Items, v datové vazbě "GP - Datová vazba na vlastnost Pmg objektu" a také v #pragma variable x = PmgObjectRef("cesta").

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
VlastnostNázev vlastnosti Pmg objektu, na kterou má být vytvořena datová vazba.
 
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Tlačítkem "..." (vpravo) se otevře konfigurační okno "Výběr vlastnosti nebo metody objektu".
Dynamická vlastnostZatrhněte jen ve speciálních případech:
Zatrhněte pouze pokud je v konfigurátoru "Vlastnost" zapsán VÝRAZ (např. acx.Trends(0).Color) a pokud může být objekt (v tom případě objekt Trends(0) odkazovaný v konfigurátoru "Pmg objekt") v runtime dynamicky rušen a znovu vytvářen.
NEzatrhávejte, pokud je v řádku vlastnosti zapsán pouze název elementární vlastnosti, např. X, visible, Acx.BackgroundColor, atd.
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i ve Web obrazech. Samotné vyhodnocení datové vazby nepotřebuje komunikaci s Web serverem (s aplikací PROMOTIC) - vyhodnocení se provádí na straně klienta (tzn. na straně Web prohlížeč).
Viz také:
- PmgObject.Items (metoda)
Příklad1:
Napojení na vlastnost Value objektu PmgString s názvem "text0" vnořeného do objektu PmgBox s názvem "box0". Reference na objekt je absolutní.
Pmg objekt: /box0/text0
Vlastnost: Value
Příklad2:
Napojení na vlastnost Value v mém vlastním objektu PmgString. Reference na objekt je relativní.
Pmg objekt: .
Vlastnost: Value
Příklad3:
Napojení na vlastnost Value v nadřízeném objektu PmgString. Reference na objekt je relativní.
Pmg objekt: ..
Vlastnost: Value
Příklad4:
v objektu PmgString s názvem "text0" vnořeném do nadřízeného objektu s názvem "box0" se napojujeme datovou vazbou na vlastnost Value objektu s názvem "text1" taktéž vnořeného do objektu box0. Reference na objekt je relativní.
Pmg objekt: ../text1
Vlastnost: Value
Příklad5:
Napojení na proměnnou s názvem Teplota vytvořenou v mém vlastním objektu. Viz: Proměnné. Reference na objekt je relativní.
Pmg objekt: ./#vars/Teplota
Vlastnost: Value
nebo zastaralé
Pmg objekt: .
Vlastnost: Vars("Teplota").Value
Příklad6:
Napojení na proměnnou s názvem Teplota vytvořenou v nadřízeném objektu. Viz: Proměnné. Reference na objekt je relativní.
Pmg objekt: ../#vars/Teplota
Vlastnost: Value
nebo zastaralé
Pmg objekt: ..
Vlastnost: Vars("Teplota").Value
Příklad7:
Napojení na vlastnost PmgWTable.FocusedRow konfigurovaném v objektu PmgActiveX s názvem "Ax0".
Pmg objekt: /Ax0
Vlastnost: Acx.FocusedRow
© MICROSYS, spol. s r. o.