Promotic

Datová vazba V - Datová vazba na elementární výraz - konfigurační okno

Popis:
Datová vazba se skládá ze dvou hodnot a binárního operátoru, který určuje matematickou operaci nad hodnotami. Každá z hodnot může mít navíc určen unární operátor.
Tato datová vazba je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít datovou vazbu E - Datová vazba na obecný výraz.
Konfigurátory datové vazby:
Unární operátor první hodnoty
No (nepoužit)
- (minus)
Abs (absolutní hodnota)
Not (negace)
Pow (druhá mocnina)
První hodnotaPrvní hodnota výrazu
Binární operátor výrazuBinární operátor dvou hodnot.
No (druhá hodnota nepoužita)
+ (součet)
- (rozdíl)
* (násobení)
/ (dělení)
Mod (zbytek po dělení (modulo))
Max (Maximum)
Min (Minimum)
And (logické 'AND')
Or (logické 'OR')
Xor (logické 'XOR')
> (větší než)
>= (větší nebo rovno)
< (menší než)
<= (menší nebo rovno)
= (rovno)
<> (nerovnost)
AndB (bitové 'AND')
OrB (bitové 'OR')
XorB (bitové 'XOR')
Unární operátor druhé hodnoty
No (nepoužit)
- (minus)
Abs (absolutní hodnota)
Not (negace)
Pow (druhá mocnina)
Druhá hodnotaDruhá hodnota výrazu
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i ve Web obrazech. Samotné vyhodnocení datové vazby nepotřebuje komunikaci s Web serverem (s aplikací PROMOTIC) - vyhodnocení se provádí na straně klienta (tzn. na straně Web prohlížeč).
© MICROSYS, spol. s r.o.