Promotic

Datová vazba T - Datová vazba na výpočet podle tabulky hodnot - konfigurační okno

Popis:
Datová vazba T poskytuje vždy pro určitou hodnotu řídicí proměnné konkrétní hodnotu, zadanou v tabulce.
Konfigurátory datové vazby:
Řídicí proměnná (X)V tomto poli musí být definována řídicí proměnná, která je obvykle napojena na další datovou vazbu.
Hodnoty řídicí proměnnéV tomto poli musí být definovány meze jednotlivých intervalu, ve kterých se pohybuje řídicí proměnná (mohou být konstantami nebo mohou být dále napojeny na další datovou vazbu). Vyplněním jednotlivých řádků tabulky vzniknou intervaly uzavřené zdola a otevřené shora (interval <x,y)).
Pokud hodnota řídicí proměnné je v daném intervalu, pak je výsledkem datové vazby hodnota vedlejšího konfigurátoru.
PřidatPřidá další řádek tabulky.
VložitVložení dalšího řádku tabulky (nad řádek označený).
SmazatSmaže označené řádky tabulky.
Zrušit všeSmaže všechny řádky tabulky (kromě řádku Default).
Poznámka:
Tato datová vazba je funkční i ve Web obrazech. Samotné vyhodnocení datové vazby nepotřebuje komunikaci s Web serverem (s aplikací PROMOTIC) - vyhodnocení se provádí na straně klienta (tzn. na straně Web prohlížeč).

Pro některé jednodušší tabulky je lepší použít datodou vazbu E - Datová vazba na obecný výraz. Viz Příklad5.
Příklad:
Mějme tabulku s třemi hodnotami 10, 20 a 30. Potom:
Řádek Default je platný pro hodnoty řídicí proměnné menší než 10.
Řádek s hodnotou 10 je platný pro všechny hodnoty řídicí proměnné, které jsou rovny nebo větší než 10 a menší než 20.
Řádek s hodnotou 20 je platný pro všechny hodnoty řídicí proměnné, které jsou rovny nebo větší než 20 a menší než 30.
Řádek s hodnotou 30 je platný pro všechny hodnoty řídicí proměnné, které jsou rovny nebo větší než 30.
© MICROSYS, spol. s r.o.