Update cookies preferences
Promotic

Powiązanie danych T - Tabela prosta - okno konfiguracyjne

Opis:
Powiązanie danych T zawsze oferuje dla pewnej wartości zmiennej sterującej odpowiednią wartość, wprowadzoną w tabeli.
Konfiguratory powiązania danych:
Zmienna sterująca (X)W tej tabeli musi być zdefiniowana zmienna sterująca, która jest zazwyczaj powiązana do dalszego powiązania danych.
Wartości zmiennej sterującejW tej tablicy muszą zostać zdefiniowane granice poszczególnych przedziałów, w których zmienia się zmienna sterująca (mogą być wartościami stałymi lub mogą być dalej powiązane z kolejnym powiązaniem danych). Przez wypełnienie poszczególnych wierszy tabeli powstaną przedziały zamknięte z dołu i otwarte z góry (przedział <x,y)).
Jeżeli wartość zmiennej sterującej znajduje się w odpowiednim przedziale, wtedy wynikiem powiązania danych jest wartość sąsiedniego konfiguratora.
DodajDoda następny wiersz tabeli.
WłóżWłożenie następnego wiersza tabeli (nad wybrany wiersz).
UsuńUsunie zaznaczonego wiersza tabeli.
Usuń wszystkoUsunie wszystkich wierszy tabeli (z wyjątkiem wiersza Default).
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Właściwe obliczenie powiązania danych nie wymaga komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC) - obliczenie jest dokonywane po stronie klienta (tzn. po stronie przeglądarki Webowej)

Dla niektórych prostszych tabel jest lepiej zastosować powiązania danych E - Wyrażenie ogólne. Patrz Przykład5.
Przykład:
Miejmy tablicę o trzech wartościach 10, 20 i 30. Wtedy:
Wiersz Default jest ważny dla wartości zmiennej sterującej mniejsze niż 10.
Wiersz z wartością 10 jest ważny dla wszystkich wartości zmiennej sterującej, które są równe lub większe niż 10 oraz mniejsze niż 20.
Wiersz z wartością 20 jest ważny dla wszystkich wartości zmiennej sterującej, które są równe lub większe niż 20 oraz mniejsze niż 30.
Wiersz z wartością 30 jest ważny dla wszystkich wartości zmiennej sterującej, które są równe lub większe niż 30.
© MICROSYS, spol. s r.o.