Promotic

Pmg obiekty

Pmg obiekt to obiekt, który można wytworzyć w edytorze grafiki. Jest podstawowym elementem składowym panela aplikacji (obiektu PmaPanel) systemu PROMOTIC. Przy pomocy Pmg obiektów można wytworzyć panel aplikacji, który służy do wyświetlania danych, do wprowadzania wartości, do sterowania, itd.
Pmg obiekt można ulokować do panela z okna "Konfiguracje wstępne Pmg obiektów".

Pojęcia podstawowe:
Pmg obiekt okienny: Obiekt ten przy wykreślaniu panela wytworzy własne okno (o tej samej wielkości co sam obiekt), którego rodzicem jest okno, w którym jest wykreślany cały panel. Z tego powodu Pmg obiekty okienne zawsze przekrywają na obszarze panelu wszystkie zwykłe Pmg obiekty niezależnie na kolejnośći, w jakiej wszystkie elementy były wytwarzane.
Ograniczenie podczas wytwarzania Pmg obiektów złożonych: do Pmg obiektów okiennych nie można zagnieżdżać żadnych elementów.
Lista Pmg obiektów okiennych: PmgActiveX, PmgWEdit, PmgWCheck, PmgWCombo, PmgFrame oraz PmgVideo.
Zaznaczone Pmg obiekty: Obiekt ten jest ograniczony zbiorem punktów (od 2 do 8, według typu obiektu) w kształcie małych kwadratów. W jednej chwili może być więcej zaznaczonych obiektów. Zaznaczony obiekt może być równoczaśnie obiektem aktywnym. Jak zaznaczać Pmg obiekty - patrz: Podstawowa obsługa edytora grafiki.
Aktywny Pmg obiekt: To obiekt, nad którym znajdował się kursor myszki w chwili naciśnięcia lewym lub prawym przyciskiem myszki. Nazwa tego obiektu jest wypisywana w wierszu stanu przy każdej zmianie pozycji myszki. Aktywny Pmg obiekt może być równocześnie także obiektem zaznaczonym.


Lista Pmg obiektów systemu PROMOTIC:
PmgAlarmStateViewerPrzeglądarka stanu alarmów
PmgAlarmHistoryViewerPrzeglądarka historii alarmów
PmgAnimImage(Ilustracja animowana) Wyświetli obrazki z pliku (*.gif)
PmgActiveX(ActiveX) Służy do wyświetlenia graficznego ActiveX obiektu różnych producentów
PmgBar(Słupek) Wyświetli wartość w formie poziomu paska graficznego
PmgBarBox(Miernik paskowy pionowy (poziomy) z nagłówkiem) Wyświetla wartość zmiennej w formie poziomu paska
PmgButton(Przycisk jednostanowy) Przycisk jednostanowy do uruchomienia skryptu
PmgRadioButton(Przyciski radiowe z nagłówkiem/bez nagłówka) Służy do wyboru jednej z kilku pozycji
PmgButtonState(Przycisk dwustanowy) Przycisk przeznaczony do przełączania dwu stanów
PmgCanvas(Obszar do rysowania) Obszar do rysowania
PmgEllipse(Elipsa, Okrąg) Służy do rysowania elips i okręgów
PmgEventViewerPrzeglądarka eventów
PmgForm(Formularz do wprowadzania wartości) Formularz do wprowadzania wartości
PmgInstance(Instancja) Instancja prototypu (szablonu), tzn. instancja obiektu PmgPrototype
PmgObject(Rodzic wszystkich Pmg obiektów) Rodzic wszystkich Pmg obiektów
PmgLine(Linia pozioma, pionowa) Kreślenie linii prostych
PmgLine3D(Wżłobienie poziome, pionowe) Służy do rysowania cieniowanej linii typu wżłobienie
PmgNumber(Numer) Wyświetli wartość liczbową
PmgBox(Box z nagłówkiem, bez nagłówka, obwódka) Służy przede wszystkim do łączenia kilku Pmg obiektów
PmgMeterBox(Miernik z nagłówkiem) Wyświetli mierzoną wartość zmiennej jak w przypadku urządzeń analogowych (przestarzałe)
PmgPipe(Rurociąg) Wyświetlenie rurociągu w panelu
PmgPrototype(Prototyp) Szablon dla instancji, tzn. dla obiektu PmgInstance.
PmgRasterImage(Obrazek rastrowy) Wyświetli grafiku z pliku (png, jpg, svg, bmp, gif, tif, wmf, ...)
PmgRectangle(Prostokąt, Kwadrat) Kreślenie prostokątów i kwadratów
PmgRoot(Grafika panela) Grafika panela
PmgShape(Kształt) Narysowanie powszechnego kształtu (np. wielokąta) (przestarzałe)
PmgSlider(Suwak) Ustawienie wartości liczbowej w formie suwaka
PmgSliderBox(Suwak z podziałką) Wprowadzanie wartości w formie suwaka z podziałką
PmgString(Tekst) Wyświetli łańcuch tekstowy
PmgTrendViewer(Przeglądarka trendów) Wyświetli trendowane dane w sposób graficzny lub tabelkowy
PmgVideo(Odtwarzacz wideo) Odtwarzanie multimedialnych plików wideo (*.avi,*.mpg,...)
PmgWCombo(ComboBox) Ustawienie wartości wybranych z otwieranej listy
PmgWEdit(Edit Box) Wyświetli wartość tekstową
PmgFrame(Ramka dla innej przeglądarki) Wyświetli przeglądarku obiektu Promotic
PmgWCheck(Pole wyboru) Przeznaczony do wprowadzania/wyświetlenia wartości typu boolean TAK/NIE w formie pola wyboru (przestarzałe)
PmgWTable(Tabela) Wyświetli dane w formie tabelkowej
© MICROSYS, spol. s r. o.