Update cookies preferences
Promotic

Podstawowa obsługa edytora grafiki

Następujące tabele zawierają listę wszystkich dostępnych akcji, które można w edytorze grafiki wykonywać:

Akcja dla Pmg obiektu aktywnego: Myszka Klawisz Menu
Wybierz lewy-przycisk, lewy-przycisk+Ctrl spacja, Ctrl+spacja, Tab, Shift+Tab, strzałki  
Odznaczenie lewy-przycisk na pustym obszarze, lewy-przycisk+Ctrl spacja, Ctrl+spacja  
Edycja obiektu dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki E Edycja / Edycja obiektu ...
    - pozycji   L Edycja / Edycja obiektu: Pozycja
    - zdarzeń   C Edycja / Edycja obiektu: Zdarzenia
    - zmiennej obiektu   V Edycja / Edycja obiektu: Zmienne
    - parametrów obiektu   P Edycja / Edycja obiektu: Parametry obiektu
Usunięcie obiektu   Del Usuń
Ukrycie obiektu (tylko tymczasowo niewidoczny) *   H Tymczasowo ukryj w edytorze grafiki
Zakazanie obiektu (także dla runtime) *   D
Kopie obiektu lewy-w dół+Ctrl+ciągnięcie myszką Ctrl+Shift+Ins lub Ctrl+C, Ctrl+V Wytwórz kopię obiektu
Zmiana kolejności obiektu w pamięci   O (litera O) Przenieś / Przesuń w pamięci na określoną pozycję ...
Przesunięcie obiektu (zmiana pozycji) lewy-w dół+ciągnięcie myszką ** M -> strzałki -> Enter **  
Zwiększenie/zmniejszenie obiektu (zmiana wielkości) lewy-w dół+ciągnięcie myszką ** R -> (Tab ->) strzałki -> Enter **,  
* - uwidocznienie lub uaktywnienie dla runtime można wykonać według tabeli Pozostałe akcje na końcu strony
** - zmiana pozycji/rozmiaru przebiega po siatce, jeżeli jest naciśnięty klawisz Shift wtedy po pikselach
strzałki - są rozumiane klawisze <-, ->, ... na klawiaturze


Akcja dla zaznaczone Pmg obiekty: Myszka Klawisz Menu
Wybierz kilku Pmg obiektów lewy-w dół+zaznaczyć obszar przez ciągnięcie+lewy-w górę    
Wybierz wszystkich Pmg obiektów   Ctrl+A  
Przesunięcie wszystkich zaznaczonych Pmg obiektów lewy-w dół+ciągnięcie myszką ** M -> strzałki -> Enter **  
Kopia wszystkich zaznaczonych Pmg obiektów lewy-w dół+Ctrl+ciągnięcie myszką Ctrl+C, Ctrl+V  
Usunięcie wszystkich zaznaczonych Pmg obiektów   Del Usuń
Zmiana pozycji lewy-w dół+ciągnięcie myszką ** M -> strzałki -> Enter **  
Proporcjonalne zwiększenie obszaru wszystkich zaznaczonych Pmg obiektów lewy-w dół+ciągnięcie myszką ** R -> (Tab ->) strzałki -> Enter **,  
Kopiowanie przy pomocy schowka (Clipboardu):
    - Kopiuj   Ctrl+C  
    - Wytnij   Ctrl+X  
    - Wklej   Ctrl+V  
** - zmiana pozycji/rozmiaru przebiega po siatce, jeżeli jest naciśnięty klawisz Shift wtedy po pikselach


Pozostałe akcje: Myszka Klawisz Menu
Wytwórz nowy Pmg obiekt dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na pustym obszarze N
pasek narzędziowy: (Nowy Pmg obiekt)
Wytwórz nowy złożony obiekt przez włożenie zaznaczonych do aktywnego   T Przenieś / Przenieś do obiektu aktywnego ...
Uwidocznienie ukrytych obiektów     Wyświetl wszystkie ukryte obiekty
Zezwolenie zakazanych obiektów     Zezwól wszystkie zakazane w runtime obiekty
Odświeżenie panela   F8  
Włączenie/wyłączenie edycji obiektów złożonych   G / F pasek narzędziowy: (Edycja obiektów złożonych)
Wyszuka tekst w Pmg obiektach   Ctrl+F Znajdź / Znajdź tekst
© MICROSYS, spol. s r.o.