Update cookies preferences
Promotic

Włóż do nowego obiektu PmgBox - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia właściwości nowego obiektu PmgBox, do którego zostaną wstawione zaznaczone Pmg obiekty.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w edytorze grafiki w menu "Przenieś / Przenieś do nowego obiektu PmgBox ...".
Konfiguratory:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Typ obwódki i cieniowanieUstawia typ obwódki i cieniowanie obiektu graficznego.
szeroka obwódka 3D, cieniowanie
cienka obwódka 3D, bez cieniowania
cienka prosta obwódka, bez cieniowania
Kolor tłaKolor tła obiektu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ColorItem.
Powiększ obiekt PmgBox z każdej strony oKonfigurator określa o ile pikseli większy będzie nowy obiekt PmgBox z każdej strony w porównaniu do domyślnego rozmiaru, który jest rozmiarem prostokąta zawierającego wszystkie zaznaczone Pmg obiekty.

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.