Update cookies preferences
Promotic

Menu edytora obiektów Pmg

Menu to zostanie wywołane kliknięciem myszki na ikonę (Menu edytora obiektów Pmg) w pasku narzędzi edytora obiektów Pmg.

Pozycje menu:
- Kopiowanie zbiorcze ...: Otworzy okno, przy pomocy którego można kopiować wybraną właściwość Pmg obiektu do innego (innych) obiektów.

- Rozmiar oraz pozycja 1: Umożliwia ustawić lub odświeżyć okno edytora obiektów Pmg do rozmiaru oraz pozycji 1
- Odśwież okno do rozmiaru oraz pozycji 1: Odświeży okno edytora obiektów Pmg do zapisanego rozmiaru oraz pozycji.
Odświeżenie rozmiaru okna oraz pozycji można również wywołać
przy pomocy przycisku ""
- Ustaw rozmiar oraz pozycję 1: Zapisze bieżący rozmiar oraz pozycję okna edytora obiektów Pmg.
- Ustaw wyjściowy rozmiar oraz pozycję 1: Odświeży okno edytora obiektów Pmg do zapisanego rozmiaru oraz pozycji 1.
W tym stanie okno jest powiększone i wyrównane do całego obszaru pulpitu edytora graficznego.
- Rozmiar oraz pozycja 2: Umożliwia ustawić lub odświeżyć okno edytora obiektów Pmg do rozmiaru oraz pozycji 2
- Odśwież okno do rozmiaru oraz pozycji 2: Odświeży okno edytora obiektów Pmg do zapisanego rozmiaru oraz pozycji.
Odświeżenie rozmiaru okna oraz pozycji można również wywołać przy pomocy przycisku ""
- Ustaw rozmiar oraz pozycję 2: Zapisze bieżący rozmiar oraz pozycję okna edytora obiektów Pmg.
- Ustaw wyjściowy rozmiar oraz pozycję 2: Odświeży okno edytora obiektów Pmg do zapisanego rozmiaru oraz pozycji 2.
W tym stanie okno jest zmniejszone do 40% rozmiaru obszaru roboczego edytora grafiki i wyrównane do jego prawego dolnego rogu.

- Zapisz obiekt (Ctrl+S): Zapisze obiekt PmaPanel na aktywnej karcie.
Funkcje tej pozycji menu jest zgodna z funkcją pozycji Zapisz obiekt w menu aplikacji środowiska deweloperskiego.
- Odśwież panel (F8): Odświeży panel edytora grafiki.
- Pomoc: Otworzy dokumentację PROMOTIC.
- Karta (F1): Wyświetli pomoc dla bieżącej karty edytora obiektów Pmg.
- Obiekt: Wyświetli pomoc dla bieżącego obiektu PmaPanel.
- Edytor obiektów Pmg: Wyświetli pomoc dla Edytor obiektów Pmg.

- Zamknij (Esc): Zakończy pracę oraz zamknie edytor
© MICROSYS, spol. s r.o.