Update cookies preferences
Promotic

Wklej Pmg obiekt - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów włożenia Pmg obiektu do drzewa Pmg obiektów. W ten sposób można np. zmienić nazwę wkładanego obiektu lub określić jego pozycję względem obiektu docelowego.
Okno zostanie wyświetlone po włożeniu Pmg obiektu ze schowka Windows lub po przesunięciu Pmg obiektu metodą Drag&Drop.
Konfiguratory:
Obiekt docelowyŚcieżka do Pmg obiektu docelowego, względem którego określana jest pozycja wkładanego obiektu.
Wklej do obiektuObiekt zostanie włożony do docelowego Pmg obiektu. W pamięci zostanie zapisany za ostatni podobiekt docelowego Pmg obiektu.
Wklej przed obiektObiekt będzie zapisany w pamięci przed docelowym Pmg obiektem.
Wklej za obiektObiekt będzie zapisany w pamięci za docelowym Pmg obiektem.
Wytwórz kopię obiektuZostanie wytworzona kopia obiektu (włącznie wszystkich podobiektów) i ta zostanie włożona na wymaganą pozycję względem obiektu docelowego. Opcja ta jest widoczna tylko jeżeli obiekt jest wkładany metodą Drag&Drop.
Nazwa obiektuUmożliwia ustawić nową nazwę wkładanego obiektu lub go zmienić w przypadku konfliktu nazw.

Historia:
Pm9.00.10: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.