Update cookies preferences
Promotic

Vložit Pmg objekt - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů vložení Pmg objektu do stromu Pmg objektů. Lze tak např. změnit název vkládaného objektu nebo určit jeho pozici vzhledem k cílovému objektu.
Okno se zobrazí při vložení Pmg objektu ze schránky Windows nebo při přesunu Pmg objektu pomocí metody Drag&Drop.
Konfigurátory:
Cílový objektCesta k cílovému Pmg objektu, vzhledem ke kterému se určuje pozice vkládaného objektu.
Vložit do objektuObjekt bude vložen dovnitř cílového Pmg objektu. V pořadí paměti bude umístěn za poslední podobjekt cílového Pmg objektu.
Vložit před objektObjekt bude v pořadí paměti umístěn před cílový Pmg objekt.
Vložit za objektObjekt bude v pořadí paměti umístěn za cílový Pmg objekt.
Vytvořit kopii objektuBude vytvořena kopie objektu (včetně všech podobjektů) a ta bude vložena na požadovanou pozici vzhledem k cílovému objektu. Tato volba je viditelná, pouze pokud se objekt vkládá pomocí metody Drag&Drop.
Název objektuUmožňuje nastavit nový název vkládaného objektu nebo ho změnit v případě konfliktu názvů.

Historie:
Pm9.00.10: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.