Promotic

Vývojové prostředí PROMOTIC

Vývojové prostředí slouží k tvorbě aplikace PROMOTIC.

Vývojové prostředí je program, který je v systému PROMOTIC umístěn:

Celé vývojové prostředí je optimalizováno pro práci myší, ale také pro práci pouze klávesnicí.

Vývojové prostředí se skládá z několika základních editorů:

Editor Pma objektů

Je to editor stromové struktury základních objektů aplikace (tzv. Pma objektů), jejich nastavení, definování algoritmů, atd.
Stromová struktura je vytvářena ve stromu Pma objektů (okno vlevo). Pro nastavení jednotlivých Pma objektů (jejich funkčnosti, definování algoritmů) slouží Okno definice objektů (okno vpravo).
Pomocí karet aplikace v záhlaví okna vývojového prostředí lze otevřít další editory Pma objektů a editovat tak více Pma objektů současně. Pokud je v několika kartách otevřen stejný Pma objekt, pak ho lze editovat pouze v jedné z nich a v ostatních kartách obsah objektu je jen pro čtení.

Viz také:
- Předkonfigurace Pma objektů
- Základní ovládání editoru Pma objektů
- Menu a nástrojová lišta vývojového prostředí
- Menu karet aplikace
- Okno "Uživatelský popis"

Editor grafiky objektu PmaPanel

V tomto editoru se vytváří grafika (grafické Pmg objekty) objektu PmaPanel. Je to WYSIWYG editor Pmg objektů, pomocí kterého se vytváří obrazy aplikace.

Editor je umístěn v kartě "Grafika" objektu PmaPanel.

Viz také:
- Editor grafiky obrazu PmaPanel
- Editor Pmg objektů
- Předkonfigurace Pmg objektů

Další editory

Vývojové prostředí obsahuje mnoho dalších editorů a různých nástrojů. Jedná se například o:

- Editor scriptů: V každém Pma objektu nebo Pmg objektu lze vytvářet algoritmy v jazyce JavaScript nebo VBScript.
Tento editor je umístěn v kartě "Události" nebo Metody nebo ho lze otevřít v okně "Správce skriptů aplikace".
- a mnoho dalších

Historie:
Pm9.00.26: Možnost vybrat více objektů na stejné úrovni ve stromu Pma i Pmg objektů.
Zvolená operace (např. Vyjmout, Kopírovat, Odstranit, atd.) se pak provede nad všemi vybranými objekty.
Pm9.00.25:
- Možnost přesunout kartu aplikace do nového okna a tím rozdělit vývojové prostředí do více samostatných oken.
- Nové možnosti ovládání karet aplikace a nové kontextové Menu karet aplikace.
Pm9.00.11: Možnost editovat více Pma objektů současně pomocí karet aplikace v záhlaví okna vývojového prostředí.
Pm8.03.18: Opravená chyba: Někdy došlo ke ztrátě nastavení v kartě "PmaRoot > Uživatelé"
Pm8.03.14:
- Vytvořen Správce konfiguračních souborů. Umožňuje snadno vytvářet *.ini nebo *.xml konfigurační soubory, které lze pak číst pomocí makro výrazu $.cfgfile.
- Vytvořen Správce záloh aplikace. Umožňuje snadno obnovit starší zálohy aplikace, přechodně se do starší zálohy podívat, nastavit parametry zálohování atd.
Pm8.03.00:
- Velká zdokonalení vzhledu konfiguračních oken v editoru aplikace a v editoru obrazů.
- V okně konfigurace objektu je nahoře zobrazena cesta k tomuto objektu a kliknutím myši na položku v této cestě lze otevřít libovolný jiný objekt. Lze tak velmi jednoduše přeskakovat mezi objekty.
- Podpora editace pouze z klávesnice (bez myši): Po stisknutí klávesy Alt se rozsvítí u konfigurátorů písmena a po stisknutí daného písmene se přesune fokus přímo na zvolený konfigurátor. Koncepce těchto písmen je hierarchická, tzn. některé písmeno může představovat sadu konfigurátorů a po stisknutí tohoto písmene se rozsvítí další pismena pro tyto podkonfigurátory. Lze se tak při editaci velmi rychle přesunovat.
- Konfigurátor "Zakázat objekt při spuštění aplikace" je rozšířen o možnost zadávat Makro výraz $.cfgfile a lze tak například nastavit v konfiguračním souboru které objekty se mají skutečně v aplikaci spustit.
- Konfigurátor "Zpřístupnit objekt v proměnné" je nyní považován za zastaralý a proto je skryt v nových aplikacích a v aplikacích které ho nepoužívaly.
Pm8.02.00: Vývojové prostředí PROMOTIC si nyní pamatuje (v souboru Promotic.ini) 10 naposledy editovaných projektů. Pokud se nyní pustí samotný program Promotic.exe, pak se v úvodním okně dotáže a nabídne tyto projekty pro výběr.
© MICROSYS, spol. s r.o.