Promotic

Vývojové prostředí PROMOTIC

Vývojové prostředí slouží k tvorbě aplikace PROMOTIC.

Vývojové prostředí je program, který je v systému PROMOTIC umístěn:

Celé vývojové prostředí je optimalizováno pro práci myší, ale také pro práci pouze klávesnicí.

Vývojové prostředí se skládá z několika základních editorů:

Editor Pma objektů

Je to editor stromové struktury základních objektů aplikace (tzv. Pma objektů), jejich nastavení, definování algoritmů, atd.
Stromová struktura je vytvářena ve stromu Pma objektů (okno vlevo). K nastavení jednotlivých Pma objektů (jejich funkčnosti, definování algoritmů) slouží Okno definice objektů (okno vpravo).
Pomocí karet aplikace v záhlaví okna vývojového prostředí lze otevřít další editory Pma objektů a editovat tak více Pma objektů současně. Pokud je v několika kartách otevřen stejný Pma objekt, pak ho lze editovat pouze v jedné z nich a v ostatních kartách lze obsah objektu pouze prohlížet.

Viz také:
- Předkonfigurace Pma objektů
- Základní ovládání editoru Pma objektů
- Menu a nástrojová lišta vývojového prostředí
- Okno "Uživatelský popis"

Editor grafiky objektu PmaPanel

V tomto editoru se vytváří grafika (grafické Pmg objekty) objektu PmaPanel. Je to WYSIWYG editor Pmg objektů, pomocí kterého se vytváří obrazy aplikace.

Editor je umístěn v kartě "Grafika" objektu PmaPanel.

Viz také:
- Editor grafiky obrazu PmaPanel
- Předkonfigurace Pmg objektů

Další editory

Vývojové prostředí obsahuje mnoho dalších editorů a různých nástrojů. Jedná se například o:

- Editor scriptů: V každém Pma objektu nebo Pmg objektu lze vytvářet algoritmy v jazyce JavaScript nebo VBScript.
Tento editor je umístěn v kartě "Události" nebo Metody nebo jej lze otevřít v okně "Správce skriptů aplikace".
- a mnoho dalších

Historie:
Pm9.00.11: Přidána možnost editovat více Pma objektů současně pomocí karet aplikace v záhlaví okna vývojového prostředí.
Pm8.03.18: Opravená chyba: Někdy došlo ke ztrátě nastavení v kartě "PmaRoot > Uživatelé"
Pm8.03.14:
- Vytvořen Správce konfiguračních souborů. Umožňuje snadno vytvářet *.ini nebo *.xml konfigurační soubory, které lze pak číst pomocí makro výrazu $.cfgfile.
- Vytvořen Správce záloh aplikace. Umožňuje snadno obnovit starší zálohy aplikace, přechodně se do starší zálohy podívat, nastavit parametry zálohování atd.
Pm8.03.00:
- Velká vylepšení vzhledu konfiguračních oken v editoru aplikace a v editoru obrazů.
- V okně konfigurace objektu je nahoře zobrazena cesta k tomuto objektu a kliknutím myši na položku v této cestě lze otevřít libovolný jiný objekt. Lze tak velmi jednoduše přeskakovat mezi objekty.
- Podpora editace pouze z klávesnice (bez myši): Po stisknutí klávesy Alt se rozsvítí u konfigurátorů písmena a po stisknutí daného písmene se přesune fokus přímo na zvolený konfigurátor. Koncepce těchto písmen je hierarchická, tzn. některé písmeno může představovat sadu konfigurátorů a po stisknutí tohoto písmene se rozsvítí další pismena pro tyto podkonfigurátory. Lze se tak při editaci velmi rychle přesunovat.
- Konfigurátor "Zakázat objekt při spuštění" je rozšířen o možnost zadávat Makro výraz $.cfgfile a lze tak například nastavit v konfiguračním souboru které objekty se mají skutečně v aplikaci spustit.
- Konfigurátor "Zpřístupnit objekt v proměnné" je nyní považován za zastaralý a proto je skryt v nových aplikacích a v aplikacích které ho nepoužívaly.
Pm8.02.00: Vývojové prostředí PROMOTIC si nyní pamatuje (v souboru Promotic.ini) 10 naposledy editovaných projektů. Pokud se nyní pustí samotný program Promotic.exe, pak se v úvodním okně dotáže a nabídne tyto projekty.
© MICROSYS, spol. s r. o.