Promotic

Okno "Uživatelský popis"

Okno slouží pro editaci a mazání uživatelského popisu Pma objektu. Uživatelský popis je XML text, do kterého mohou být vložené speciální formátovací značky, pomocí kterých mohou být určité části textu odsazeny, zvýrazněny a mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné Pma objekty v aplikaci. Okno se vyvolává tlačítkem Editace - viz konfigurátor "Uživatelský popis". Pro snadnější vkládání formátovacích značek slouží příslušná tlačítka (např. "Tučné písmo", "nový řádek", "Odkaz", atd.).

Definované značky:

Znak Popis Příklad použití
<b> tučné písmo <b>tučný text ...</b>
<br> nový řádek text ... <br/>další řádek ...
<ref type="pmobject" src="pathname"> reference na Pma objekt plným nebo relativním názvem pathname text ... <ref type="pmobject" src="name"/> text ...

Speciální znaky:

Zápis znaku Zobrazený znak
&amp; &
&lt; <
&gt; >


Příklad zapsaného XML textu popisu:
<b>Grafický obraz výměníku tepla</b><br/>
Tento obraz umožňuje uživatellům sledovat hlavní parametry výměníku tepla.<br/>
Tento obraz zobrazuje data výměníku <ref type="pmobject" src="/vymenik/data"/>.
Viz také:

Historie:
Pm8.02.00: Zrušena editace v HTML, nyni pouze RTF editace
© MICROSYS, spol. s r.o.