Promotic

Parametr - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro editaci parametru Pma objektu nebo parametru Pmg objektu.
Toto konfigurační okno lze otevřít:
Konfigurátory:
Parametr prototypu(Pouze pro objekty PmaInstance a PmgInstance). Slouží pro výběr existujícího parametru prototypu nebo pro přidání nového parametru do prototypu.
NázevSlouží pro zadání názvu parametru. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
HodnotaSlouží pro zadání hodnoty parametru. Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Hodnota v prototypu(Pouze pro objekty PmaInstance a PmgInstance). Určuje hodnotu parametru v prototypu. Tato hodnota se může lišit od hodnoty parametru v instanci.

Historie:
Pm8.03.13: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.