Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaInstance (Instance)

Popis:
Objekt představuje instanci objektu PmaPrototype (vzoru). Po spuštění aplikace se do něj automaticky nakopíruje obsah prototypu. Fungování konceptu prototypů a instancí (včetně parametrů Pma objektu) je podrobně vysvětleno v popisu objektu PmaPrototype.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Instance Základní nastavení objektu PmaInstance
Viz také:

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmInstance -> PmaInstance
Pm8.03.05: Optimalizace a tedy zrychlení načítání objektu z objektu PmaPrototype při startu runtime.
Pm8.00.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice