Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmaInstance (Instance)

Popis:
Objekt představuje instanci objektu PmaPrototype (vzoru). Po spuštění aplikace se do něj automaticky nakopíruje obsah prototypu. Fungování konceptu prototypů a instancí (včetně parametrů Pma objektu) je podrobně vysvětleno v popisu objektu PmaPrototype.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime pouze jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime pouze jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
InstanceZákladní nastavení objektu PmaInstance
Viz také:

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmInstance -> PmaInstance
Pm8.03.05: Optimalizace a tedy zrychlení načítání objektu z objektu PmaPrototype při spuštění aplikace.
Pm8.00.06: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.