Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaSequencer (Sekvenční zpracování)

Popis:
Viz: PmaSequencer - Podrobný popis objektu
 
Objekt slouží k provádění sekvenčních, časových nebo asynchronních operací.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
Add Zařazení nové položky do fronty
GetItemValue Vrací hodnoty první/poslední položky
MaxSize Maximální počet čekajících položek
Release Předčasně uvolní čekající položky
Remove Odstraní čekající položky
Running Skutečný počet právě prováděných položek
Size Skutečný počet čekajících položek
Události:
onStep Vyvolá se když se položka uvolní
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Metody Definice metody projektanta objektu
Sequencer Nastavení základních parametrů

Historie:
Pm9.00.12: Opravená chyba: Oprava chyby sequenceru při spuštění v jiném vlákně.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmSequencer -> PmaSequencer
Pm8.01.10: Pokud byl objekt nastaven, že má běžet v jiném threadu, pak za určitých podmínek někdy zamrzlo grafické rozhraní aplikace.
Pm8.01.02:
- Opravena chyba při běhu skriptů ve více threadech. Oprava dána i do verze Pm8.0.13.
- Nový konfigurátor "Timeout při zastavování před ukončením pracovního vlákna [s]" umožňuje zadat časový limit čekání na ukončení rozdělané položky při ukončování aplikace.
Pm8.00.13:
- Opravena chyba při běhu skriptů ve více threadech. Oprava dána i do verze Pm8.0.13.
- Nový konfigurátor "Timeout při zastavování před ukončením pracovního vlákna [s]" umožňuje zadat časový limit čekání na ukončení rozdělané položky při ukončování aplikace.
Pm8.00.03: Metoda Add má nový další parametr Params, který umožňuje určit, zda má přidávaný požadavek bežet v základním nebo v pracovním threadu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice