Promotic

Objekt PmaSequencer (Sekvenční zpracování)

Popis:
Viz: PmaSequencer - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k provádění sekvenčních, časových nebo asynchronních operací.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddPřidá novou položku do fronty
GetItemValueVrací hodnoty první/poslední položky
MaxSizeMaximální počet čekajících položek
ReleasePředčasně uvolní čekající položky
RemoveOdstraní čekající položky
RunningSkutečný počet právě prováděných položek
SizeSkutečný počet čekajících položek
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onStepVyvolá se když se položka uvolní
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
MetodyDefinice metody projektanta objektu
SequencerNastavení základních parametrů

Historie:
Pm9.00.12: Opravená chyba: Oprava chyby sequenceru při spuštění v jiném vlákně.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmSequencer -> PmaSequencer
Pm8.01.10: Pokud byl objekt nastaven, že má běžet v jiném threadu, pak za určitých podmínek někdy zamrzlo grafické rozhraní aplikace.
Pm8.01.02:
- Opravena chyba při běhu skriptů ve více threadech. Oprava dána i do verze Pm8.0.13.
- Nový konfigurátor "Timeout při zastavování před ukončením pracovního vlákna [s]" umožňuje zadat časový limit čekání na ukončení rozdělané položky při ukončování aplikace.
Pm8.00.13:
- Opravena chyba při běhu skriptů ve více threadech. Oprava dána i do verze Pm8.0.13.
- Nový konfigurátor "Timeout při zastavování před ukončením pracovního vlákna [s]" umožňuje zadat časový limit čekání na ukončení rozdělané položky při ukončování aplikace.
Pm8.00.03: Metoda Add má nový další parametr Params, který určuje, zda má přidávaný požadavek běžet v základním nebo v pracovním threadu.
© MICROSYS, spol. s r. o.