Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaSequencer (Sekvenční zpracování)

Popis:
Viz: PmaSequencer - Podrobný popis objektu
 
Objekt slouží k provádění sekvenčních, časových nebo asynchronních operací.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Tento objekt lze založit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
Add Zařazení nové položky do fronty
GetItemValue Vrací hodnoty první/poslední položky
MaxSize Maximální počet čekajících položek
Release Předčasně uvolní čekající položky
Remove Odstraní čekající položky
Running Skutečný počet právě prováděných položek
Size Skutečný počet čekajících položek
Události:
onStep Vyvolá se když se položka uvolní
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Metody Definování metod projektanta objektu
Sequencer Nastavení základních parametrů

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmSequencer -> PmaSequencer
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice