Promotic

Objekt PmaSequencer (Sekvenční zpracování)

Popis:
Viz: PmaSequencer - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k provádění sekvenčních, časových nebo asynchronních operací.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Add Zařadí novou položku do fronty
GetItemValue Vrací hodnoty první/poslední položky
MaxSize Maximální počet čekajících položek
Release Předčasně uvolní čekající položky
Remove Odstraní čekající položky
Running Skutečný počet právě prováděných položek
Size Skutečný počet čekajících položek
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onStep Vyvolá se když se položka uvolní
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Metody Definice metody projektanta objektu
Sequencer Nastavení základních parametrů

Historie:
Pm9.00.12: Opravená chyba: Oprava chyby sequenceru při spuštění v jiném vlákně.
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmSequencer -> PmaSequencer
Pm8.01.10: Pokud byl objekt nastaven, že má běžet v jiném threadu, pak za určitých podmínek někdy zamrzlo grafické rozhraní aplikace.
Pm8.01.02:
- Opravena chyba při běhu skriptů ve více threadech. Oprava dána i do verze Pm8.0.13.
- Nový konfigurátor "Timeout při zastavování před ukončením pracovního vlákna [s]" umožňuje zadat časový limit čekání na ukončení rozdělané položky při ukončování aplikace.
Pm8.00.13:
- Opravena chyba při běhu skriptů ve více threadech. Oprava dána i do verze Pm8.0.13.
- Nový konfigurátor "Timeout při zastavování před ukončením pracovního vlákna [s]" umožňuje zadat časový limit čekání na ukončení rozdělané položky při ukončování aplikace.
Pm8.00.03: Metoda Add má nový další parametr Params, který určuje, zda má přidávaný požadavek bežet v základním nebo v pracovním threadu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice