Update cookies preferences
Promotic

Running - vlastnost objektu PmaSequencer

Popis:
Skutečný počet právě prováděných položek.
Syntaxe:
Long Running
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Viz také:
- PmaSequencer.Size (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
var nRunning = oSequencer.Running;

Historie:
Pm8.00.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.