Promotic

Remove - metoda objektu PmaSequencer

Popis:
Odstraní čekající položky.
Syntaxe:
Long Remove(Long CheckType, [Variant CheckVal])
Parametry:
CheckType(Long) Určuje, které čekající položky se mají odstranit
0 - odstranit všechny položky (v tom případě parametr CheckVal nemá význam)
1 (2,3) - odstranit položky, které splňují: Val1 (2,3) = CheckVal
10 - odstranit jen první položku z fronty (v tom případě parametr CheckVal nemá význam)
11 (12,13) - odstranit jen první položku z fronty, která splňuje: Val1 (2,3) = CheckVal
CheckVal[nepovinné] (Variant) porovnávaná hodnota, viz parametr CheckType
Vrácená hodnota:
Vrací počet odstraněných položek
Poznámka:
Metoda odstraní vybrané položky z fronty čekajících položek. Odstranění znamená, že položka se vymaže bez vyvolání události onStep.
Viz také:
- PmaSequencer.Add (metoda)
Příklad1:
Odstraní z fronty všechny položky
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
oSequencer.Remove(0);
Příklad2:
Odstraní z fronty všechny položky, které mají hodnotu Val1 = "ID1"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
oSequencer.Remove(1, "ID1");
© MICROSYS, spol. s r. o.