Update cookies preferences
Promotic

Remove - metoda objektu PmaSequencer

Popis:
Odstraní čekající položky.
Syntaxe:
Variant Remove(Long CheckType, [Variant CheckVal], [String Params])
Parametry:
CheckType(Long) Určuje, které čekající položky se mají odstranit
0 - odstranit všechny položky (v tom případě parametr CheckVal nemá význam)
1 (2,3,4,5) - odstranit položky, které splňují: Val1 (2,3,4,5) = CheckVal
10 - odstranit pouze první položku z fronty (v tom případě parametr CheckVal nemá význam)
11 (12,13,14,15) - odstranit pouze první položku z fronty, která splňuje: Val1 (2,3,4,5) = CheckVal
CheckVal[nepovinné] (Variant) porovnávaná hodnota, viz parametr CheckType
Params[nepovinné] (String) Dodatečné parametry metody. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například return:count;.
"return:xxx;" - Určuje, co bude metodou vráceno.
"return:count;" (přednastaveno) - Vrací počet odstraněných položek.
"return:values;" - Vrací 2rozměrné pole PmArray s hodnotami Val1, Val2, Val3, Val4, Val5 pro každou položku.
Pole bude ve formátu (Col,Row) - 2-rozměrné pole s významem pole řádků, kde Col jsou Val1, Val2, Val3, Val4, Val5 a Row jsou jednotlivé odstraněné položky.
Pokud nedojde k odstranění žádné položky, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Vrácená hodnota:
Vrací počet odstraněných položek nebo pole s hodnotami odstraněných položek
Poznámka:
Metoda odstraní vybrané položky z fronty čekajících položek. Odstranění znamená, že položka se vymaže bez vyvolání události onStep.
Viz také:
- PmaSequencer.Add (metoda)
Příklad1:
Odstraní z fronty všechny položky
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
oSequencer.Remove(0);
Příklad2:
Odstraní z fronty všechny položky, které mají hodnotu Val1 = "ID1"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
oSequencer.Remove(1, "ID1");
Příklad3:
Zjistí hodnoty Val1, Val2, Val3, Val4, Val5 odstraňovaných položek
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
var aRemoved = oSequencer.Remove(1, 100, "return:values;");
// 1030 = PmArray
if (Pm.GetVarType(aRemoved, 2) == 1030 && aRemoved.GetSize(1) == 5)
{
var nItem = aRemoved.GetSize(2);
for (iItem = 0; iItem < nItem; iItem++)
{
var val1 = aRemoved.GetItem(0, iItem);
var val2 = aRemoved.GetItem(1, iItem);
var val3 = aRemoved.GetItem(2, iItem);
var val4 = aRemoved.GetItem(3, iItem);
var val5 = aRemoved.GetItem(4, iItem);
Pm.Debug("val1 = " + val1 + ", val2 = " + val2 + ", val3 = " + val3 + ", val4 = " + val4 + ", val5 = " + val5);
}
}

Historie:
Pm9.00.25:
- Nová volba "return:xxx;" umožňuje určit, zda metoda vrací počet odstraněných položek nebo pole s hodnotami odstraněných položek.
- Nové volby 4, 5, 14, 15 parametru CheckType.
© MICROSYS, spol. s r.o.