Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetItem - metoda objektu PmArray

Popis:
Vrací položku pole zadanou indexy i a j.
Syntaxe:
Variant GetItem(Long i, [Long j])
Parametry:
i(Long) index pole
j[nepovinné] (Long) index pole
V případě 1-rozměrného pole se parametr neuvede nebo může mít hodnotu -1.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
1-rozměrné pole
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
var val = arr.GetItem(1);  //val = 20
Příklad2:
2-rozměrné pole
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Create(3, 5);
arr.SetItem("Test", 0, 2);
var val = arr.GetItem(0, 2);  // val = Test

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice