Promotic

GetItem - metoda objektu PmArray

Popis:
Vrací položku pole zadanou indexy i a j.
Syntaxe:
Variant GetItem(Long i, [Long j])
Parametry:
i(Long) Index pole (indexováno od 0).
j[nepovinné] (Long) Index pole (indexováno od 0).
V případě 1-rozměrného pole se parametr neuvede nebo může mít hodnotu -1.
Viz (Col,Row) - 2-rozměrné pole s významem pole řádků.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
1-rozměrné pole
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
var val = arr.GetItem(1);   // val = 20
Příklad2:
2-rozměrné pole
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray(2, 3, 5);
arr.SetItem("Test", 0, 2);
var val = arr.GetItem(0, 2);   // val = Test

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.