Promotic

GetItem - metoda obiektu PmArray

Opis:
Zwraca pozycję tablicy określoną przy pomocy indeksów i oraz j.
Składnia:
Variant GetItem(Long i, [Long j])
Parametry:
i(Long) Indeks tablicy (indeksowane od 0).
j[opcjonalne] (Long) Indeks tablicy (indeksowane od 0).
W przypadku tablicy 1-wymiarowej parametr nie musi być określony lub może mieć wartość -1.
Patrz (Col,Row) - tablica 2-wymiarowa mniemana jako tablica wierszy.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
tablica 1-wymiarowa
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
var val = arr.GetItem(1);   // val = 20
Przykład2:
tablica 2-wymiarowa
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray(2, 3, 5);
arr.SetItem("Test", 0, 2);
var val = arr.GetItem(0, 2);   // val = Test

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.