Update cookies preferences
Promotic

Remove - metoda obiektu PmArray

Opis:
Usunie jedną lub kilka pozycji z tablicy. Tablica zostanie zmniejszona o usunięte pozycje.
Działa tylko dla tablicy 1-wymiarowej.
Składnia:
Empty Remove(Long nPos, [Long nCount])
Parametry:
nPos(Long) Indeks pozycji do usunięcia.
Wartość -2 oznacza ostatnią pozycję.
nCount[opcjonalne] (Long) Ilość pozycji do usunięcia.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest 1.
Pozycje są usuwane od określonej pozycji w kierunku do końca tablicy.
Jeżeli została określona ostatnia pozycja tablicy (-2), wtedy pozycje będą usuwane od końca w kierunku początku tablicy.
Metoda ta albo wykona usunięcie wszystkich wymaganych pozycji lub zakończy się błędem.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
Usunie 2 pozycji z tablicy.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a = Pm.CreatePmArray().Array1(0, 10, 20, 30, 40);
a.Remove(2, 2);   // Wynik: (0, 10, 40)
// lub
a.Remove(-2, 2);   // Wynik: (0, 10, 20)
Przykład2:
Usunie puste elementy z tablicy.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a = Pm.CreatePmArray();
var n = 100;
a.Create(n);
a.SetItem("Test1", 0);
a.SetItem("Test2", 1);
a.Remove(2, n - 2);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.