Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Remove - metoda obiektu PmArray

Opis:
Usunięcie jednej lub kilku pozycji z tablicy. Tablica zostanie zmniejszona o usunięte pozycje.

Działa tylko dla tablicy 1-wymiarowej.

Składnia:
Empty Remove(Long nPos, [Long nCount])
Wołanie:
PmArray.Remove(nPos, nCount)
Parametry:
nPos(Long) Indeks pozycji do usunięcia.

Wartość -2 oznacza ostatnią pozycję.

nCount[opcjonalne] (Long) Ilość pozycji do usunięcia.

Pozucje są usuwane od określonej pozycji w kierunku do końca tablicy. Jeżeli została określona ostatnia pozycja tablicy (-2), wtedy pozycje będą usuwane od końca w kierunku początku tablicy.

Metoda ta wykona usunięcie wszystkich wymaganych pozycji lub zakończy się błędem.

Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Usunięcie 2 pozycji z tablicy.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a = Pm.CreatePmArray().Array1(0, 10, 20, 30, 40);
a.Remove(2, 2);  //Wynik: (0, 10, 40)
//lub
a.Remove(-2, 2);  //Wynik: (0, 10, 20)

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice