Promotic

CreatePmArray - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmArray.
Składnia:
Array CreatePmArray([Long nDim], [Long nSize1], [Long nSize2])
Parametry:
nDim[opcjonalne] (Long) Określa typ wytwarzanej tablicy.
0 (domyślnie) - Zostanie wytworzony pusty nieinicjalizowany obiekt PmArray.
1 - Wytworzenie tablicy 1-wymiarowej.
2 - Wytworzenie tablicy 2-wymiarowej.
nSize1[opcjonalne] (Long) (domyślnie 0) Rozmiar tablicy w perwszym wymiarze (0, 1, 2, ..., n) dla 1 lub 2-wymiarowej tablicy.
nSize2[opcjonalne] (Long) (domyślnie 0) Rozmiar tablicy w drugim wymierze (0, 1, 2, ..., n) dla 2-wymiarowej tablicy.
Patrz (Col,Row) - tablica 2-wymiarowa mniemana jako tablica wierszy.
Wartość zwrotna:
obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript.
Notatka:
W JavaScript panelach aplikacji PROMOTIC nie można stosować standardowe tablice języka VBScript ani języka JavaScript (patrz Typy danych języka). W takich panelach wszystkie właściwości i metody stosują tablicę PmArray - patrz Jak pracować z tablicą wartości w systemie PROMOTIC.

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
Wytworzy oraz napełni 1-wymiarową tablicę
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
// lub
var arr = Pm.Array1(10, 20, 30, 40);
Przykład2:
Wytworzy oraz napełni 1-wymiarową tablicę
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray(1, 4);
arr.SetItem(10, 0);
arr.SetItem(20, 1);
arr.SetItem(30, 2);
arr.SetItem(10, 3);
Przykład3:
Wytworzy oraz napełni 2-wymiarową tablicę
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray(2, 2, 3);
arr.SetItem(11, 0, 0);
arr.SetItem(12, 1, 0);
arr.SetItem(21, 0, 1);
arr.SetItem(22, 1, 1);
arr.SetItem(31, 0, 2);
arr.SetItem(32, 1, 2);

Historia:
Pm9.00.18: Nowe parametry nDim, nSize1 oraz nSize2, umożliwiające bezpośrednio wytworzyć tablicą określowego typu oraz rozmiaru.
Pm8.02.00: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmArray
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.