Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmArray - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmArray.
Składnia:
Array CreatePmArray()
Wołanie:
var arr = Pm.CreatePmArray()
Notatka:
W JavaScript panelach w systemie PROMOTIC nie można stosować standardowej tablicy języka VBScript ani tablicy języka JavaScript (patrz Typy danych języka). W takich panelach wszystkie właściwości i metody stosują tablicę systemu PROMOTIC PmArray - patrz W jaki sposób pracować z tablicą wartości w systemie PROMOTIC.
 

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład1:
Wytworzy oraz napełni 1-wymiarową tablicę
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
Przykład2:
Wytworzy oraz napełni 1-wymiarową tablicę
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Create(4);
arr.SetItem(10, 0);
arr.SetItem(20, 1);
arr.SetItem(30, 2);
arr.SetItem(10, 3);
Przykład3:
Wytworzy oraz napełni 2-wymiarową tablicę
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = Pm.CreatePmArray().Create(2, 3);
arr.SetItem(11, 0, 0);
arr.SetItem(12, 1, 0);
arr.SetItem(21, 0, 1);
arr.SetItem(22, 1, 1);
arr.SetItem(31, 0, 2);
arr.SetItem(32, 1, 2);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmArray
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice