Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Trunc - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca całą część wprowadzonej liczby (usunie część po przecinku dziesiętnym).
Składnia:
Double Trunc(Double nValue)
Wołanie:
n = Pm.Trunc(nValue)
Parametry:
nValue(Double) Liczba.
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

 
Metoda ta zachowuje się tak samo jak Pm.Floor dla liczb dodatnich oraz Pm.Ceil dla liczb ujemnych.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var n;
n = Pm.Trunc(3.14);  //Zwraca 3
n = Pm.Trunc(-3.14);  //Zwraca -3
n = Pm.Trunc(0.04);  //Zwraca 0
n = Pm.Trunc(-0.04);  //Zwraca 0
n = Pm.Trunc(7);  //Zwraca 7
n = Pm.Trunc(-7);  //Zwraca -7

Historia:
Pm8.03.26: Wytworzono - Zwraca całą część wprowadzonej liczby (usunie część po przecinku dziesiętnym)
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- Trunc
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice