Promotic

Trunc - metoda obiektu Pm

Opis:
Zwraca całą część liczby (usunie część po przecinku dziesiętnym).
Składnia:
Double Trunc(Double nValue)
Parametry:
nValue(Double) Liczba.
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.

Metoda ta zachowuje się tak samo jak metoda Pm.Floor dla liczb dodatnich oraz jako metoda Pm.Ceil dla liczb ujemnych.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var n;
n = Pm.Trunc(3.14);   // Zwraca 3
n = Pm.Trunc(-3.14);   // Zwraca -3
n = Pm.Trunc(0.04);   // Zwraca 0
n = Pm.Trunc(-0.04);   // Zwraca 0
n = Pm.Trunc(7);   // Zwraca 7
n = Pm.Trunc(-7);   // Zwraca -7

Historia:
Pm8.03.26: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
- Trunc
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.