Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SQRT2 - właściwość obiektu Pm

Opis:
Pierwiastek kwadratowy.
Składnia:
Double SQRT2
Wołanie:
n = Pm.SQRT2
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Właściwość ta działa także w Web panelach.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = Pm.SQRT2;  //Zwraca 1.414

Historia:
Pm8.02.03: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- SQRT2
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice