Promotic

SQRT2 - właściwość obiektu Pm

Opis:
Pierwiastek kwadratowy.
Składnia:
Double SQRT2
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nVal = Pm.SQRT2;   // Zwraca 1.414

Historia:
Pm8.02.03: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- SQRT2
 
 
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.