Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Logon - metoda obiektu Pm

Opis:
Zalogowanie użytkownika lokalnego bez okna edycyjnego.
Składnia:
Logon(sName As String, sPassword As String) As Long
Wołanie:
Pm.Logon sName, sPassword
Parametry:
sName(String) Nazwa (nazwa, nie identyfikator) użytkownika lokalnego
sPassword(String) Hasło użytkownika lokalnego
Wartość zwrotna:
0 - Zalogowanie pomyślne.
1 - Użytkownik nie jest zarejestrowany, zalogowanie nie powiodło się.
2 - Błędne hasło użytkownika, zalogowanie nie powiodło się.
-1 - Brakujące parametry, zalogowanie nie powiodło się.
Notatka:
Zalogowanie przy pomocy metody Logon wprawdzie nie otworzy okna do zalogowania użytkownika lokalnego, lecz proces zalogowania przebiega w taki sam sposób jak dla zalogowania przy pomocy okna logowania. To znaczy, że wprowdzone informacje zostaną porównane z listą użytkowników po czym dojdzie do wywołania zdarzenia PmRoot.onUserLogonBegin ze wstępnie ustawionymi parametrami. Dopiero po tym jest sprawdzane, czy proces zalodowania użytkownika lokalnego zakończył się powodzeniem.
 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach. Ponieważ zalogowanie użytkownika do Webu nie można wykonać bez jego potwierdzenia, dlatego metoda ta wykona to samo co metoda WndLogon - otworzy okno do zalogowania nowego użytkownika (parametry sName oraz sPassword nie są brane pod uwagę).

Żeby metoda w Web panelu funkcjonowała poprawnie jest konieczne, żeby dany panel (obiekt PmPanel), miał zawsze ustawione uprawnienie WebRead (żeby użytkownik sieciowy był zawsze zmuszony do zalogowania się w przeglądarce). Jest jednocześnie zalecanym posiadać w obiekcie PmWeb zaznaczony konfigurator Rygorystyczny tryb logowania użytkowników sieciowych do aplikacji z koniecznością podania nazwy użytkownika oraz hasła.

Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Logon
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice