Update cookies preferences
Promotic

Logon - metoda obiektu Pm

Opis:
Zalogowanie użytkownika lokalnego bez okna edycyjnego.
Składnia:
Long Logon(String sName, String sPassword)
Parametry:
sName(String) Nazwa (nazwa, nie identyfikator) użytkownika lokalnego
sPassword(String) Hasło użytkownika lokalnego
Wartość zwrotna:
0 - Zalogowanie pomyślne.
1 - Użytkownik nie jest zarejestrowany, zalogowanie nie powiodło się.
2 - Błędne hasło użytkownika, zalogowanie nie powiodło się.
-1 - Brakujące parametry, zalogowanie nie powiodło się.
Notatka:
Zalogowanie przy pomocy metody Logon wprawdzie nie otworzy okna do zalogowania użytkownika lokalnego, lecz proces zalogowania przebiega w taki sam sposób jak dla zalogowania przy pomocy okna logowania. To znaczy, że wprowdzone informacje zostaną porównane z listą użytkowników po czym dojdzie do wywołania zdarzenia PmaRoot.onUserLogonBegin ze wstępnie ustawionymi parametrami. Dopiero po tym jest sprawdzane, czy proces zalodowania użytkownika lokalnego zakończył się powodzeniem.

Metoda ta działa także w Web panelach. Ponieważ zalogowanie użytkownika w Webie nie można wykonać bez jego potwierdzenia i dlatego metoda ta wykona to samo co metoda Pm.WndLogon - otworzy okno do zalogowania nowego użytkownika (parametry sName oraz sPassword nie są brane pod uwagę).
Żeby metoda w Web panelu funkcjonowała poprawnie, jest konieczne, żeby dany panel (obiekt PmaPanel), miał zawsze ustawione uprawnienie "WebRead" (żeby użytkownik sieciowy był zawsze zmuszony do zalogowania się w przeglądarce internetowej). Jest jednocześnie zalecane posiadać zaznaczony konfigurator "Rygorystyczny tryb logowania użytkowników sieciowych do aplikacji z koniecznością podania nazwy użytkownika oraz hasła" w obiekcie PmaWeb.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nLogon = Pm.Logon("admin", "xyz");
Pm.Debug("Logon=" + nLogon);
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- Logon
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.