Update cookies preferences
Promotic

CreatePmForm - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmForm.
Niniejsza metoda jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.CreateView, gdzie obiekt PmForm jest wytworzony automatycznie. Patrz Otwarcie przeglądarki obiektu PmForm (/#glob/form).
Składnia:
Object CreatePmForm()
Notatka:
Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Patrz opis obiektu PmForm.

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
Nawigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmForm
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.