Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmForm - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmForm.
Składnia:
Object CreatePmForm()
Wołanie:
oForm = Pm.CreatePmForm()
Notatka:

Metoda ta działa również w Makro wyrażenie $.expr oraz w zdarzeniu onDraw obiektu PmgCanvas.

Metoda ta działa także w Web panelach.

Przykład:
Patrz opis obiektu PmForm.

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmForm
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice