Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmForm - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmForm.
Składnia:
CreatePmForm As Object
Wołanie:
oForm = Pm.CreatePmForm()
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Przykład:
Patrz opis obiektu PmForm.
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmForm
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice