Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmForm - metoda obiektu Pm

Opis:
Wytworzy obiekt typu PmForm.
Składnia:
Object CreatePmForm([String sProps])
Wołanie:
oForm = Pm.CreatePmForm()
lub
oForm = Pm.CreatePmForm(sProps)
Parametry:
sProps[opcjonalne] (String) Dodatkowe właściwości wytwarzanego obiektu PmForm. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "UseSysLayout:yes;".
UseSysLayout - Określa, czy zostanie zastosowanny systemowy obszar $sys.
auto - Obszar $sys zostanie wytworzona automatycznie tylko w przypadku, jeżeli obiekt PmForm zostanie otwarty w oknie modalnym. Wtedy do tego obszaru zostaną wytworzone dwa obiekty typu PmfButton o nazwie "OK" oraz "Cofnij", które po naciśnięciu zamkną dane okno modalne.

W tym przypadku obszar $sys nie będzie dostępny dla dodanych przez projektanta Pmf obiektów.

yes - Obszar zostanie wykorzystywany będzie dostępny dla projektantem dodawanych Pmf obiektów.
no - Obszar nie będzie wykorzystywany. W tym przypadku obszar $sys nie będzie dostępny dla dodanych przez projektanta Pmf obiektów.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Patrz opis obiektu PmForm.

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
Navigacja:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmForm
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice