Promotic

Otwarcie przeglądarki obiektu PmForm (/#glob/form)

Przeglądarkę obiektu PmForm można otworzyć przy pomocy metody Pm.CreateView. W parametrze sViewPath należy wprowadzić ścieżkę globalną "/#glob/form".
Składnia:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, "/#glob/form", sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry przeglądarki:
oFrom(Object) Obiekt, który pośredniczy w otwarciu przeglądarki.
Obiekt określa z kąd szukać ścieżki, wobec kogo pozycjonować okno, kto będzie rodzic, itd..
- Wartość null oznacza, że zostanie zastosowany:
- obiekt PmaPanel, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pmg obiektu.
- aktywny PmaWorkspace, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pma obiektu.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmgFrame (w skrypcie Pmg obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tej ramce.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmaPanel (w skrypcie Pma obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tym wybranym obiekcie.

Patrz właściwość PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Patrz właściwość PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek)
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".
Patrz właściwość PmViewCreator.View.

Parametry przeglądarki:
onLoad[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia do opracowania zdarzenia wytworzenia przeglądarki.
Dla JavaScript należy określić function.
Dla VBScript należy określić obiekt PmAction.
 
Funkcja posiada jeden parametr ev zawierający informacje o danym zdarzeniu.
ev.Form - (PmForm) Przeglądany obiekt PmForm.
onOpen[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia do opracowania zdarzenia otwarcia przeglądarki.
Dla JavaScript należy określić function.
Dla VBScript należy określić obiekt PmAction.
 
Funkcja posiada jeden parametr ev zawierający informacje o danym zdarzeniu.
ev.Form - (PmForm) Przeglądany obiekt PmForm.
onChange[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia do opracowania zdarzenia zmiany w przeglądarce.
Dla JavaScript należy określić function.
Dla VBScript należy określić obiekt PmAction.
 
Funkcja posiada jeden parametr ev zawierający informacje o danym zdarzeniu.
ev.Form - (PmForm) Przeglądany obiekt PmForm.
ev.ItemId - (String) Identyfikator Pmf obiektu.
ev.ChangeType - (String) Identyfikator typu zmiany.
- "value": Została zmieniona wartość dowolnego obiektu.
- "push": Niektóra pozycja została naciśnięta. Działa tylko dla pozycji typu PmfButton.
ev.NewValue - (Variant) Wartość pozycji po zmianie.
ev.OldValue - (Variant) Wartość pozycji przed zmianą.
onClose[opcjonalne] (Function) Funkcja zdarzenia do opracowania zdarzenia zamknięcia przeglądarki.
Dla JavaScript należy określić function.
Dla VBScript należy określić obiekt PmAction.
 
Funkcja posiada jeden parametr ev zawierający informacje o danym zdarzeniu.
ev.Form - (PmForm) Przeglądany obiekt PmForm.
ev.CloseReason - (String) Identyfikator typu zamknięcia okna.
Wartość identyfikatora zależy od tego, jakim przyciskiem przeglądarka została zamknięta. Patrz PmForm.SysButtons oraz PmForm.Close.
sFramePars(String) Parametry dla ramki (frame), w której przeglądarka zostanie wyświetlona
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;".
Patrz właściwość PmViewCreator.Frame.
Parametry przeglądarki są w formie obiektu PmMap, który jest napełniony z wartości parametru sViewPars (typu KeyVal) w metodzie Pm.CreateView.
Napełnieniem z KeyVal wartości wszystkie parametry są na początku zapisane w postaci łańcucha. Zawartość obiektu PmMap może zostać w dowolny sposób zmieniona - pozycje można dodawać, usuwać lub zmieniać ich wartość.
Obiekt PmMap może zawierać inne wżłobione obiekty PmMap. W celu udostępnienia istniejącej lub wytworzenia nowej pozycji typu PmMap można zastosować metodę PmMap.mapSetSubmapAt.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oFrmNmb1;

function onViewLoad(ev)
{
var oForm = ev.Form;
oForm.Title = "Setting";

oFrmNmb1 = oForm.CreateItem("number", "n1", "Ilość paczek", "Min:0;Max:33;");
oFrmNmb1.Value = 5;
}


function onViewClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("onClose: Ilość paczek = " + oFrmNmb1.Value);
}
}

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/form", "", "target:_blank;modal:1;");
oCreator.View.onLoad = onViewLoad;
oCreator.View.onClose = onViewClose;
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.25: Usunięty błąd: Nie działał parametr ev.Form w zdarzeniu onClose w Web panelu.
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.