Promotic

From - właściwość obiektu PmViewCreator

Opis:
Obiekt, który pośredniczy w otwarciu przeglądarki.
Obiekt określa z kąd szukać ścieżki, wobec kogo pozycjonować okno, kto będzie rodzic, itd..
Patrz parametr oFrom metody Pm.CreateView.
Składnia:
Object From
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
Patrz również:
- Pm.CreateView (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oFrom = oCreator.From;

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.