Update cookies preferences
Promotic

ViewPath - właściwość obiektu PmViewCreator

Opis:
Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Patrz parametr sViewPath metody Pm.CreateView.
Składnia:
String ViewPath
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
lub ścieżka do globalnej przeglądarki:
- "/#glob/form" = Otwarcie przeglądarki obiektu PmForm
- "/#glob/webbrowser" = Otwarcie przeglądarki stron Webowych
- "/#glob/infosystem" = Otwarcie przeglądarki INFO systemu
- "/#glob/filepath" = Otwarcie przeglądarki do wyboru foldera/pliku
- "/#glob/list" = Otwarcie przeglądarki do wyboru opcji z menu
Patrz również:
- Pm.CreateView (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sPath = oCreator.ViewPath;

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.