Promotic

Otwarcie przeglądarki INFO systemu (/#glob/infosystem)

Przeglądarkę INFO systemu można otworzyć przy pomocy metody Pm.CreateView. W parametrze sViewPath należy wprowadzić ścieżkę globalną "/#glob/infosystem".
Przeglądarka ta nie działa w Web panelach.
Składnia:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, "/#glob/infosystem", sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry przeglądarki:
oFrom(Object) Obiekt, który pośredniczy w otwarciu przeglądarki.
Obiekt określa z kąd szukać ścieżki, wobec kogo pozycjonować okno, kto będzie rodzic, itd..
- Wartość null oznacza, że zostanie zastosowany:
- obiekt PmaPanel, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pmg obiektu.
- aktywny PmaWorkspace, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pma obiektu.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmgFrame (w skrypcie Pmg obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tej ramce.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmaPanel (w skrypcie Pma obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tym wybranym obiekcie.

Patrz właściwość PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Patrz właściwość PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek)
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".
Patrz właściwość PmViewCreator.View.

Ta przeglądarka nie posiada żadnych parametrów.
sFramePars(String) Parametry dla ramki (frame), w której przeglądarka zostanie wyświetlona
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;".
Patrz właściwość PmViewCreator.Frame.
Przykład:
Otwarcie INFO systemu w samodzielnym oknie:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/infosystem", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.