Update cookies preferences
Promotic

Otwarcie przeglądarki obiektu PmaWeb i jego obiektów podległych PmaWebDir, PmaWebFolder, PmaWebLang lub PmaWebInfo

Przeglądarka tego obiektu jest otwierana przy pomocy metody Pm.CreateView, gdzie w parametrze sViewPath określana jest ścieżka do tego obiektu.
Składnia:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry metody Pm.CreateView:
oFrom(Object) Obiekt, który pośredniczy w otwarciu przeglądarki.
Obiekt określa z kąd szukać ścieżki, wobec kogo pozycjonować okno, kto będzie rodzic, itd.
- Wartość null oznacza, że zostanie zastosowany:
- obiekt PmaPanel, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pmg obiektu.
- aktywny PmaWorkspace, jeżeli metoda CreateView jest wołana w skrypcie Pma obiektu.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmgFrame (w skrypcie Pmg obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tej ramce.
- Jeżeli tutaj zostanie określony obiekt PmaPanel (w skrypcie Pma obiektu), wtedy przeglądarka zostanie otwarta w tym wybranym obiekcie.

Patrz właściwość PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.
Patrz właściwość PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry przeglądarki (różnią się w zależności od pojedyńczych typów przeglądarek).
Patrz właściwość PmViewCreator.View.
Dane są tutaj w formacie KeyVal. Na przykład "file:page.htm".

Właściwości oraz zdarzenia w obiekcie PmViewCreator.View:
file(String) Plik z rozszerzeniem (np. file:MyPage.htm), który ma zostać wyświetlony.
Parametr ten określa się tylko dla obiektu PmaWebDir.
Tutaj określony plik musi znajdować się w folderze, którego zawartość jest oferowana do Webu przez obiekt PmaWebDir (patrz konfigurator "Folder z plikami").
sFramePars(String) Parametry dla ramki (frame), w której przeglądarka zostanie wyświetlona.
Patrz właściwość PmViewCreator.Frame.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;".
Parametry przeglądarki są w formie obiektu PmMap, który jest napełniony z wartości parametru sViewPars (typu KeyVal) w metodzie Pm.CreateView.
Napełnieniem z KeyVal wartości wszystkie parametry są na początku zapisane w postaci łańcucha. Zawartość obiektu PmMap może zostać w dowolny sposób zmieniona - pozycje można dodawać, usuwać lub zmieniać ich wartość.
Obiekt PmMap może zawierać inne wżłobione obiekty PmMap. W celu udostępnienia istniejącej lub wytworzenia nowej pozycji typu PmMap można zastosować metodę PmMap.mapSetSubmapAt.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Web/Dir", "file:page.htm", "target:_blank;");
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.