Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Otevření prohlížeče objektu PmaWeb a jeho podobjektů PmaWebDir, PmaWebFolder, PmaWebLang nebo PmaWebInfo

Prohlížeč tohoto objektu se otevírá metodou Pm.CreateView, kde v parametru sViewPath se zadá cesta k tomuto objektu.
Parametry prohlížeče:
file(String) Soubor s příponou (např. file:MyPage.htm), který se má zobrazit.

Tento parametr se zadává jen pro objekt PmaWebDir.

Zde zadaný soubor musí být umístěn ve složce, které obsah objekt PmaWebDir do Webu nabízí (viz konfigurátor "Složka se soubory").

Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sView (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.

Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn, položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.

Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze využít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.

Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateView(pMe.PmPanel, "/Web/Dir", "file:page.htm", "target:_blank;").Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice