Update cookies preferences
Promotic

WebDir - karta objektu PmaWebDir

Popis:
V této kartě se nastavují parametry pro hledání HTML stránek na disku. Počet objektů PmaWebDir v aplikaci není omezen, jejich diskové prostory se mohou překrývat.
Konfigurátory:
Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty.
Plná URL adresa k této komponentě pak je například:
"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"
TitulPopis této Web komponenty. Tento text bude zobrazen v HTML stránce, která nabízí seznam Web komponent.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Zobrazit v HTML seznamu komponentPokud je zatrženo, pak bude tato komponenta viditelná v zobrazovaném seznamu komponent. Za zobrazování tohoto seznamu je odpovědný Web objekt, do kterého je tato komponenta registrována (Web objekt PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang).
Pokud není zatrženo, pak nebude komponenta viditelná v seznamu. Bude ale dostupná svou Web adresou. Je to vhodné pro systémové komponenty (např. nabízená data jiným aplikacím) které nemají být vybírány z Web prohlížečů.
Při prohlížení seznamu komponent ve Web prohlížeči lze tuto volbu potlačit stisknutím klávesy Shift a současně kliknutím na nadpis tohoto seznamu. Tehdy se seznam otevře znovu a zobrazí všechny (tzn. i systémové) komponenty.
Zdroj datUrčuje, odkud se bude brát obsah Web souboru, který klient požaduje.
Soubory na disku v zadané složce - Obsah požadovaného Web souboru se načte ze souboru stejného názvu na disku v zadané složce.
Text zadaný do vlastnosti pEvent.PageString v události onPageModify - Obsah požadovaného Web souboru se zadá ve skriptu do vlastnosti pEvent.PageString v události onPageModify. V tom případě se nepoužívají klíčová slova a karta "Klíčová slova" nemá význam.
Složka se souboryTento konfigurátor je viditelný pouze pokud Zdroj dat = Soubory na disku v zadané složce.

Cesta ke složce (a jeho podsložkám) - například C:\Promotic\Apps\Aplikace1\WebPages. V této složce budou hledány požadované soubory (soubory typu HTML, XML a jiné).
Všechny soubory v této složce (a ve všech jeho podložkách) budou dostupné přes Web a proto je velmi doporučováno aby v této složce nebylo nic co není žádoucí zpřístupnit do Webu.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Výchozí hodnota je #app:web, tzn. cesta do podsložky web ve složce aplikace.
Typ použití klíčových slovTento konfigurátor je viditelný pouze pokud Zdroj dat = Soubory na disku v zadané složce.

Určuje, odkud se budou brát klíčová slova pro nahrazování.
Lze zvolit více možností ale používejte pouze první možnost, protože ostatní možnosti jsou zastaralé.
Nahrazování klíčových slov se provádí pouze nad soubory s příponou *.htm, *.html a *.xml.
V souboru každý výskyt _(xx)_ nahradit hodnotou klíčového slova xx (přednastaveno) - Znaky "_(" a ")_" v souboru slouží jako příznaky začátku a konce klíčového slova.
Objekt při načtení souboru hledá znaky _(. Pro každý výskyt těchto znaků zjistí název klíčového slova, který začíná hned za _( a končí před )_.
Celý text včetně _( a )_ se pak nahradí hodnotou klíčového slova s daným názvem definovaným v kartě "Klíčová slova".
Viz příklad v popisu objektu.
(zastaralé) Hodnotu klíčových slov nahrazovat přesně podle názvu klíče
(zastaralé) Využívat pouze sekci [PROMOTIC] v souborech
(zastaralé) Využívat klíčová slova i sekci [PROMOTIC]
(zastaralé) Pokud je, pak využívat sekci [PROMOTIC], v jiném případě využívat klíčová slova
© MICROSYS, spol. s r.o.