Update cookies preferences
Promotic

PmaWebDir - Podrobný popis objektu

Viz: objekt PmaWebDir.

Prohlížeč tohoto objektu lze otevřít například v tlačítku obrazu (v objektu PmaPanel) metodou Pm.CreateView. Toto je funkční pro Web obrazy i pro lokální obrazy. Viz také Otevření prohlížeče objektu PmaWeb a jeho podobjektů PmaWebDir, PmaWebFolder, PmaWebLang nebo PmaWebInfo.

Objekt umí nabízet (viz konfigurátor "Zdroj dat"):
- Soubory, které jsou umístěny v zadané složce na disku. Klient požádá o nějaký soubor, objekt tento soubor nalezne v zadané složce (viz konfigurátor "Složka se soubory") a odešle ho klientovi. Toto by však nebylo vždy příliš užitečné, protože takto by se nabízely pouze statické stránky. Proto má objekt koncepci, která umožňuje statický soubor na disku před odesláním klientovi pozměnit na aktuální stav. Je to umožněno pomocí klíčových slov, které se mohou do statické HTML stránky napsat a tato klíčová slova se pak před odesláním zamění za aktuální hodnoty. Klíčové slovo se tak může zaměnit například za číslo představující teplotu, může se zaměnit za určení barvy pozadí, může se dokonce zaměnit za kus HTML textu a zobrazovat tak v různých časech různé informace.
Nahrazování klíčových slov se provádí pouze nad soubory s příponou *.htm, *.html, *.xml a *.txt.
Pokud klient si vyžádá soubor default.htm a tento soubor není na disku, pak objekt automaticky vygeneruje a poskytne stránku, ve které je seznam souborů v dané složce s odkazy na ně.
Nabízené stránky mohou mít příponu:
- .htm, .html, .xml nebo .txt: stránky se zobrazí ve Web prohlížeči standardně.
Doporučuje se vytvářet tyto textové soubory ve formátu UTF-8 nebo pokud nelze tak ve vhodných kódových stránkách. Soubory ve formátu UTF-16 mají potíže při zobrazování.
- .bmp, .jpg nebo .gif: stránky se zobrazí jako obrázek.
- jiné přípony: stránky se přenášejí jako medium "application/octet-stream", což pro Web prohlížeč znamená, že k nim bude přistupovat jako k downloadu, to znamená, že je stáhne na zadané místo.
- dynamické texty vytvořené ve skriptu v události onPageModify. Takto lze vytvářet Web stránky, které se budou dynamicky vytvářet aniž by se muselo cokoli načítat ze souboru na disku. Takto lze nabízet Web soubory, které mají příponu *.htm, *.html, *.xml a *.txt.


Z hlediska Web klienta jsou soubory nabízené objektem PmaWebDir dostupné na URL adrese:
http://NázevPočítače/IdKomponenty/file.ext

kde file.ext je název požadovaného souboru.

Příklad: Chceme mít HTML stránku, která bude zobrazovat pouze teplotu kotle. Tato hodnota má být červená ("red") pokud teplota je větší než 80 stupňů, v jiném případě bude černá ("black").
- V kartě "WebDir" nastavíme:
- konfigurátor "Zdroj dat" na "Soubory na disku v zadané složce".
- konfigurátor "Typ použití klíčových slov" na "V souboru každý výskyt _(xx)_ nahradit hodnotou klíčového slova xx".
- V kartě "Klíčová slova" vytvoříme dvě klíčová slova. První bude mít název "Tepl", bude typu Integer a budeme ho v aplikaci plnit hodnotou teploty kotle (můžeme použít datovou vazbu PP s napojením například na příslušný objekt PmaData). Druhé klíčové slovo bude mít název "Color", bude typu String a budeme ho v aplikaci plnit textem buď "black" nebo "red" (podle teploty).

Pak můžeme vytvořit HTML stránku s tímto obsahem:
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Refresh" content="2">
  <title>Teplota kotle</title>
</head>
<body>
  <p style="color:_(Color)_">Teplota kotle je _(Tepl)_ stupňů</p>
</body>
</html>

Tento příklad je samozřejmě velmi triviální a slouží pouze pro objasnění principů. Tag <meta> nastavuje parametr Refresh na hodnotu 2 (to znamená, že HTML stránka se bude automaticky každé 2 sekundy obnovovat).

Samotný způsob vytváření HTML stránek pro tento objekt již není věcí systému PROMOTIC, protože existuje spousta jiných programů, které jsou na vytváření HTML stránek zaměřeny. To je například Microsoft ExpressionWeb nebo Visual InterDev ale znalec HTML tyto stránky může vytvářet i v obyčejných textových editorech typu Notepad - tak jako jsme to provedli i my ve výše zmíněném příkladu.

Pokud budete požadovat HTML stránky s hodně údaji, pak to znamená vytvořit hodně klíčových slov. Pokud je takových stránek více a každá má svá vlastní klíčová slova, pak je vhodné dát tyto stránky do samostatných složek a vytvořit pro ně samostatné objekty PmaWebDir. Přístup k těmto stránkám pak bude optimalizovanější a přehlednější.

Objekt PmaWebDir tedy umí poskytovat Web stránky, které se budou automaticky měnit a budou tedy poskytovat přehled o aktuálním stavu vizualizovaného procesu. Je to jednoduchý objekt s jednoduchými možnostmi. Pro mnohem obecnější nabízení vlastních HTML stránek slouží objekt PmaReport. Viz také Přehled Web technologie v systému PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r.o.