Promotic

Objekt PmaReport (Report)

Popis:
Viz: PmaReport - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k vytváření reportů z HTML, XML nebo TXT vzorových souborů.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Objekt lze vytvořit jako prázdný z nabídky Předkonfigurace ve skupině "Základní" nebo jako předkonfigurovaný Předkonfigurace ve skupině "Reporty".
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
MakeReport()Vytvoří výsledný report (ruční způsob)
RemoveAllKeyValues()Smaže všechny klíčová slova
SaveToFile()Uložení reportu do souboru
SaveToString()Uložení výsledného reportu do textového řetězce
SetKeyValue()Nastaví hodnotu klíčového slova
SourceFileCesta a název zdrojového souboru se vzorem reportu
TitleTitul okna
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onReportRequestVyvolá se při požadavku získání reportu
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
ReportZákladní nastavení objektu PmaReport
OprávněníOprávnění pro objekt
Web serverNapojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmReport -> PmaReport
© MICROSYS, spol. s r. o.