Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaReport (Sestava)

Popis:
Viz: PmaReport - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k vytváření sestav z HTML, XML nebo TXT vzorových souborů.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Objekt lze vytvořit jako prázdný z nabídky Předkonfigurace ve skupině "Základní" nebo jako předkonfigurovaný Předkonfigurace ve skupině "Sestava (PmaReport)".
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
MakeReport Vytvoří výslednou sestavu (ruční způsob)
RemoveAllKeyValues Smaže všechny klíčová slova
SaveToFile Uložení výsledné sestavy do souboru
SaveToString Uložení výsledné sestavy do řetězce
SetKeyValue Nastaví hodnotu klíčového slova
SourceFile Cesta a název zdrojového souboru se vzorem sestavy
Title Titul okna
Události:
onReportRequest Vyvolá se při požadavku získání sestavy
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
Report Základní nastavení objektu PmaReport
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmReport -> PmaReport
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice