Promotic

MakeReport - metoda objektu PmaReport

Popis:
Metoda vytvoří výslednou sestavu z aktuálně načteného souboru se vzorem sestavy (zadáno ve vlastnosti SourceFile) a s aktuálně platnými hodnotami klíčových slov (zadanými metodou SetKeyValue).
Syntaxe:
Empty MakeReport()
Poznámka:
Metoda slouží k ručnímu vytváření výsledné sestavy z aplikace (viz ruční způsob popsaný v objektu PmaReport), pokud se nepoužije automatický způsob pomocí události onReportRequest. Výsledná sestava v cache objektu je nahrazena novou výslednou sestavou.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oReport = pMe.Pm("/Report");
oReport.MakeReport();
Příklad2:
Viz Příklad2 v popisu objektu PmaReport.
© MICROSYS, spol. s r. o.