Promotic

SetKeyValue - metoda objektu PmaReport

Popis:
Nastaví hodnotu klíčového slova (jedná se o pár klíč a hodnota).
Syntaxe:
Empty SetKeyValue(String sKey, Variant vValue)
Parametry:
sKey(String) Identifikátor klíčového slova ("color", "value", "width" ...).
vValue(Variant) Hodnota klíčového slova ("#ff0000", 80, "20%" ...).
Poznámka:
Pomocí klíčových slov lze do reportu dostat i velké množství aktuálních hodnot z aplikace. Lze předávat jednotlivé hodnoty jakéhokoliv datového typu (Variant), ale i celá jednorozměrná a dvojrozměrná pole. Použití klíčových slov při transformaci vzoru reportu na výsledný report viz Popis zdrojového souboru objektu PmaReport.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oReport = pMe.Pm("/Report");
oReport.SetKeyValue(sKey, vValue);
Příklad2:
Viz Příklad2 v popisu objektu PmaReport.
© MICROSYS, spol. s r. o.