Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SaveToFile - metoda objektu PmaReport

Popis:
Uložení výsledné sestavy do souboru.
Syntaxe:
Boolean SaveToFile(String sFile, String sParams)
Volání:
bResult = oReport.SaveToFile(sFile, sParams)
Parametry:
sFile(String) Cesta k souboru s výslednou sestavou.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

sParams(String) Umožňuje nastavit hodnotu parametrů sestavy. Tyto parametry jsou pak přístupné v parametru pEvent.Pars události onReportRequest.

Každý jednotlivý parametr je tvořen identifikátorem a hodnotou.

Syntaxe: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".

Statické výchozí hodnoty parametrů sParams lze nastavit v konfigurátoru "PmaReport > Report > Výchozí hodnota sParams". V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.

Vrácená hodnota:
true - Uložení do souboru proběhlo bez chyby.
false - Uložení do souboru selhalo.
Poznámka:
Způsob aktualizace výsledné sestavy viz ruční a automatický způsob v PmaReport.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice