Promotic

SaveToFile - metoda objektu PmaReport

Popis:
Uložení reportu do souboru.
Syntaxe:
Boolean SaveToFile(String sFile, String sParams)
Parametry:
sFile(String) Cesta k souboru obsahující report.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
sParams(String) Umožňuje nastavit hodnotu parametrů reportu. Tyto parametry jsou pak přístupné v parametru pEvent.Pars události onReportRequest.
Každý jednotlivý parametr je tvořen identifikátorem a hodnotou.
Syntaxe: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Statické výchozí hodnoty parametrů sViewPars lze nastavit v konfigurátoru "PmaReport > Report > Výchozí hodnota sViewPars". V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Způsob aktualizace reportu viz PmaReport - Podrobný popis objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oReport = pMe.Pm("/Report");
var bSave = oReport.SaveToFile("#data:report.htm", "");
© MICROSYS, spol. s r.o.