Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sdílení dat prostřednictvím souborů

Dvě nebo více aplikací (v síti nebo na jednom počítaci) si mohou vyměnovat data také pomocí sdílení souboru. Obě aplikace musí znát přesný formát souboru. V mnoha aplikacích je to jediný praktický způsob přenosu dat.

Nevýhodou tohoto způsobu přenosu dat je nemožnost vyvolávání událostí v druhé aplikaci při změně obsahu souboru. To znamená, že pokud první aplikace zapíše do souboru, pak se o tom druhá aplikace nedozví. Změnu zjistí teprve až druhá aplikace soubor sama přečte nebo až ji první aplikace informuje jiným způsobem.

Další, ještě větší nevýhodou je nespolehlivost diskových operací v síti počítačů. Sdílení souborů na síti je pomalé a při výpadku vzdáleného počítače může neúspěšný přístup trvat neúměrně dlouho. Při síťových diskových operacích je proto dobré nejdřív zjistit přítomnost vzdáleného PC v síti, například metodou Pm.NetTestPC.

 
Číst nebo zapisovat data do souboru v systému PROMOTIC lze pomocí metod objektu v proměnné Pm:
- Metody, které čtou/zapisují data v binárním tvaru:
- Metody, které čtou/zapisují data v textovém tvaru:
- Metody, které vytvářejí/mění složky, zjišťují vlastnosti souborů, atd.:
- Pro čtení XML souborů viz: Jak číst v aplikaci obecné XML soubory.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice