Promotic

Sdílení dat prostřednictvím souborů

Dvě nebo více aplikací (v síti nebo na jednom počítaci) si mohou vyměnovat data také pomocí sdílení souboru. Obě aplikace musí znát přesný formát souboru. V mnoha aplikacích je to jediný praktický způsob přenosu dat.
Nevýhodou tohoto způsobu přenosu dat je nemožnost vyvolání události v druhé aplikaci při změně obsahu souboru. To znamená, že pokud první aplikace zapíše do souboru, pak se o tom druhá aplikace nedozví. Změnu zjistí teprve až druhá aplikace soubor sama přečte nebo až ji první aplikace informuje jiným způsobem.
Další, ještě větší nevýhodou je nespolehlivost diskových operací v síti počítačů. Sdílení souborů v síti je pomalé a při výpadku vzdáleného počítače může neúspěšný přístup trvat neúměrně dlouho. Při síťových diskových operacích je proto dobré nejprve zjistit přítomnost vzdáleného počítače v síti, například metodou Pm.NetTestPC.

Číst nebo zapisovat data do souboru v systému PROMOTIC lze pomocí metod objektu v proměnné Pm:
- Metody, které čtou/zapisují data v binárním tvaru:
- Metody, které čtou/zapisují data v textovém tvaru:
- Metody, které vytvářejí/mění složky, zjišťují vlastnosti souborů, atd.:
- Pro čtení XML souborů viz: Jak číst v aplikaci obecné XML soubory.
© MICROSYS, spol. s r.o.