Update cookies preferences
Promotic

Współdzielenie danych poprzez pliki

Dwie lub większa ilość aplikacji (w sieci lub na jednym komputerze) mogą wymieniać sobie dane przy pomocy współdzielenia plików. Obie aplikacja muszą znać dokładny format pliku. W mnóstwie aplikacji jest to jedyny praktyczny sposób transmisji danych.
Dużym brakiem tego rodzaju transmisji danych jest niemożliwość wywołania zdarzenia w drugiej aplikacji przy zmianie zawartości pliku. To znaczy, że jeżeli pierwsza aplikacja zapisze do pliku, wtedy druga aplikacja nie dowie się o tym. Druga aplikacja stwierdzi zmianę dopiero wtedy, kiedy sama odczyta plik lub jeżeli pierwsza aplikacja poinformuje o tym fakcie drugą aplikację innym sposobem.
Następnym, jeszcze większym brakiem jest zawodność operacji dyskowych w sieci komputerów. Współdzielenie plików w sieci jest wolne i w przypadku awarii odległego komputera może niepomyślna próba odczytu trwać niewspółmiernie długo. w przypadku dysków sieciowych jest zatem stosowne najpierw stwierdzić obecność komputera odległego w sieci, na przykład przy pomocy metody Pm.NetTestPC.

Odczytywać lub zapisywać dane do pliku w systemie PROMOTIC można przy pomocy metod obiektu w zmiennej Pm:
- Metody, które odczytują/zapisują dane w postaci binarnej:
- Metody, które odczytują/zapisują dane w postaci tekstowej:
- Metody, które wytwarzają/zmieniają foldery, stwierdzają właściwości plików, itd.:
- W celu odczytu plików XML patrz: Jak odczytywać w aplikacji ogólne pliki XML.
© MICROSYS, spol. s r.o.